Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede IT-vahendid

Komiteede IT-vahendid

Rubriik „IT-vahendid“ on mõeldud Eesti Standardikeskuse tehniliste komiteede liikmetele, et muuta kergemini, kiiremini ja ühest kohast kättesaadavaks erinevad IT-lahendused, mille kaudu on võimalik ligi pääseda nii rahvusvahelisel kui ka Euroopa tasandil vastava EVS/TK käsitlusala standardimist puudutavale dokumentatsioonile (peegelkomiteede töödokumendid, komitee kavandid; erinevad kasutusjuhendid; CEN-i ja ISO peegelserver; terminite andmebaas jne).
Rakendustele pääsevad ligi registreeritud EVS/TK-de liikmed, kes omavad kasutajanime ja isiklikku parooli.

Erinevate Standardikeskuse tehniliste komiteede (EVS/TK) liikmeteks võivad astuda kirjaliku avalduse alusel kõik vastava valdkonna standardimisest huvitatud organisatsioonid. Avaldus esitatakse komitee sekretärile või EVS-ile, kes edastab selle komitee esimehele, kes vaatab selle läbi ühe kuu jooksul ja teeb komitee liikmetega kooskõlastatult otsuse.

Tänu neile rakendustele on EVS/TK liikmel lihtsam osaleda oma standardimisala ulatuses rahvusvaheliste ning Euroopa standardimisorganisatsioonide tehniliste komiteede töös.

Teile kättesaadavaks tehtud dokumendid on vastavate standardimisorganisatsioonide autorikaitse objektid. Ligipääsemisega aktsepteerite autorikaitsest tulenevad õigused ja kohustused. 

EVS-i ja TK-de vahel mahukamate failide (üle 5 MB) vahetamiseks on võimalus kasutada Standardikeskuse FTP serverit: ftp://ftp.evs.ee. Server on kaitstud parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma koordinaatori poole.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2