Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede loetelu»EVS/TK 12

EVS/TK 12

Turvaline elukeskkond

Käsitlusala

Kuritegevuse ennetamine linnaplaneerimise ja arhitektuursete lahenduste kaudu

Peegelkomiteed

Komitee liikmed

  1. Turvaettevõtete Liit
  2. Eesti Arhitektide Liit
  3. Tallinna Ülikool
  4. Justiitsministeerium
  5. Siseministeerium
  6. Politseiamet

Komitee asutamise kuupäev

24.04.2001

Kontakt

Esimees

-

Tehniline sekretär

Anu Leps

Eesti Standardikeskuse kontaktisik

Standardikeskus -

Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2