Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede loetelu»EVS/TK 12

EVS/TK 12

Turvaline elukeskkond

Käsitlusala

Kuritegevuse ennetamine linnaplaneerimise ja arhitektuursete lahenduste kaudu

Peegelkomiteed

  1. CEN/TC 325 - Crime prevention through building, facility and area design

Komitee liikmed

  1. Turvaettevõtete Liit
  2. Eesti Arhitektide Liit
  3. Tallinna Ülikool
  4. Justiitsministeerium
  5. Siseministeerium
  6. Politseiamet

Komitee asutamise kuupäev

24.04.2001

Kontakt

Esimees

sekretär - Anu Leps

Eesti Standardikeskuse kontaktisik

Triin Teppand

Komplekteeritav kogu2 AK portaal2