Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede loetelu»EVS/TK 32

EVS/TK 32

Korstnad ja elamute tahkekütteseadmed

Käsitlusala

Elamute tahkel küttel kütte- ja toiduvalmistamisseadmete (sealhulgas tahke mineraalse, puidu ja kombineeritud kütusega seadmed) valdkonna standardimine. Standardiseerimine mis katab seadme konstruktsiooni, toimivuse (nt. tõhususe ja emissioonid), ohutuse ja kasutuselevõtmise nõuded koos nendega seotud katsemeetoditega ning paigaldus- ja kasutusjuhenditega. Katsekütuste ja katsemeetodite standardiseerimine määramaks kütuste sobivust erinevate kütteseadme tüüpidega.

Peegelkomiteed

 1. CEN/TC 166 - Chimneys
 2. CEN/TC 295 - Residential solid fuel burning appliances

Komitee liikmed

 1. Monier OÜ
 2. Päästeamet
 3. Korstnapühkija Instituut MTÜ
 4. Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
 5. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 6. AS Silikaat
 7. Saint-Gobain AS Weber
 8. Wienerberger AS
 9. Tallinna Tehnikaülikool
 10. Vaatlejaliige - Leo Kalme
 11. Skamet OÜ
 12. Raidkivi OÜ
 13. MTÜ Eesti Pottsepad
 14. MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koda
 15. Eesti Biokütuste Ühingu
 16. AS Eesti Vanglatööstus

Komitee asutamise kuupäev

20.04.2007

Tööprogramm

Tehnilise komitee tööprogramm

Kontakt

Esimees

-

Eesti Standardikeskuse kontaktisik

Triin Teppand

Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2