Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede loetelu»EVS/TK 32

EVS/TK 32

Korstnad ja elamute tahkekütteseadmed

Käsitlusala

Elamute tahkel küttel kütte- ja toiduvalmistamisseadmete (sealhulgas tahke mineraalse, puidu ja kombineeritud kütusega seadmed) valdkonna standardimine. Standardiseerimine mis katab seadme konstruktsiooni, toimivuse (nt. tõhususe ja emissioonid), ohutuse ja kasutuselevõtmise nõuded koos nendega seotud katsemeetoditega ning paigaldus- ja kasutusjuhenditega. Katsekütuste ja katsemeetodite standardiseerimine määramaks kütuste sobivust erinevate kütteseadme tüüpidega.

Peegelkomiteed

 1. CEN/TC 166 - Chimneys
 2. CEN/TC 295 - Residential solid fuel burning appliances

Komitee liikmed

 1. Päästeamet
 2. Korstnapühkija Instituut MTÜ
 3. Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
 4. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 5. Saint-Gobain Ehitustooted AS
 6. Wienerberger AS
 7. Tallinna Tehnikaülikool
 8. Vaatlejaliige - Leo Kalme
 9. Skamet OÜ
 10. Raidkivi OÜ
 11. MTÜ Eesti Pottsepad
 12. MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koda
 13. Eesti Biokütuste Ühingu

Komitee asutamise kuupäev

20.04.2007

Tööprogramm

Tehnilise komitee tööprogramm

Kontakt

Esimees

Ergo Manninen

Tehniline sekretär

Mati Malm

Eesti Standardikeskuse kontaktisik

Triin Teppand

Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2