Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede loetelu»EVS/TK 44

EVS/TK 44

Elektromagnetiline ühilduvus

Käsitlusala

Elektromagnetiline ühilduvus

Peegelkomiteed

  1. CLC/TC 210 - Electromagnetic Compatibility (EMC)
  2. IEC/TC 77 - Electromagnetic compatibility
  3. IEC/CISPR/CIS/A - Radio-interference measurements and statistical methods
  4. IEC/CISPR/CIS/H - Limits for the protection of radio services
  5. IEC/CISPR/CIS/I - Electromagnetic compatibility of information technology equipment, multimedia equipment and receivers

Komitee liikmed

  1. Inspecta Estonia OÜ
  2. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
  3. Elektrilevi OÜ
  4. Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika Instituut
  5. Eesti Moritz Hermann Jacobi Selts

Komitee asutamise kuupäev

08.03.2012

Tööprogramm

Tehnilise komitee tööprogramm

Kontakt

Esimees

Peeter Konjuhhov

Eesti Standardikeskuse kontaktisik

Pirkko-Liisa Meius

Infoteenus Sirvimisteenus2