Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede loetelu»EVS/TK 5

EVS/TK 05

Tuletõrje- ja päästevahendid

Käsitlusala

Tulekaitsevahendid ja tuletõrje, tuleohutus, käsitulekustutid, tuletõrje signalisatsioonisüsteemid, paiksed tuletõrjesüsteemid, tuletõrjeteenistuse seadmed

Peegelkomiteed

 1. CEN/TC 191 - Fixed firefighting systems
 2. CEN/TC 192 - Fire and Rescue Service Equipment
 3. CEN/TC 70 - Manual means of fire fighting equipment
 4. CEN/TC 72 - Fire detection and fire alarm systems
 5. ISO/TC 21 - Equipment for fire protection and fire fighting
 6. ISO/TC 92 - Fire safety
 7. ISO/TC 92/SC 3 - Fire threat to people and environment
 8. ISO/TC 92/SC 4 - Fire safety engineering

Komitee liikmed

 1. Päästeamet
 2. Eesti Turvaettevõtete Liit
 3. Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliit
 4. Eesti Tuletõrjeliit
 5. Eesti Vee-ettevõtete Liit
 6. Inspecta Estonia OÜ
 7. Sisekaitseakadeemia
 8. OÜ Keraplast
 9. Siseministeerium
 10. Tuleohutusekspert Toomas Randmaa OÜ
 11. Eesti Kindlustusseltside Liit

Komitee asutamise kuupäev

26.02.1998

Tööprogramm

Tehnilise komitee tööprogramm

Kontakt

Esimees

Tagne Tähe

Tehniline sekretär

Elika Brosman

Eesti Standardikeskuse kontaktisik

Maarika Uusmaa

Infoteenus Sirvimisteenus2