Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede loetelu»EVS/TK 57

EVS/TK 57

Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine

Käsitlusala

Põlevkivi kaevandamine ja töötlmise tehnoloogia, põlevkiviõli tootmine ja põlevkivikeemia, põlevkivienergeetika. Aheraine ja jääkproduktide töötlemine.

Peegelkomiteed

 1. CEN/TC 317 - Derivatives from coal pyrolysis
 2. CEN/TC 335 - Solid biofuels
 3. ISO/TC 27 - Solid mineral fuels
 4. ISO/TC 27/CG - Coordinating group
 5. ISO/TC 27/SC 1 - Coal preparation: Terminology and performance
 6. ISO/TC 27/SC 3 - Coke
 7. ISO/TC 27/SC 4 - Sampling
 8. ISO/TC 27/SC 4/WG 6 - Sampling of coal seams
 9. ISO/TC 27/SC 5 - Methods of analysis
 10. ISO/TC 27/SC 5/WG 1 - Moisture, volatile matter and ash
 11. ISO/TC 27/SC 5/WG 10 - Plastic properties of coal
 12. ISO/TC 27/SC 5/WG 12 - Miscellaneous methods
 13. ISO/TC 27/SC 5/WG 2 - Carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and sulfur
 14. ISO/TC 27/SC 5/WG 7 - Brown coals and lignites
 15. ISO/TC 27/SC 5/WG 8 - Major, minor and trace elements in coal and coal residues
 16. ISO/TC 27/SC 5/WG 9 - Guidelines for validation of methods
 17. ISO/TC 82 - Mining
 18. ISO/TC 238 - Solid biofuels

Komitee liikmed

 1. Eesti Keskkonnauuringute Keskus
 2. Viru Keemia Grupp AS
 3. Eesti Energia AS
 4. Kiviõli Keemiatööstuse Varad OÜ
 5. Tallinna Tehnikaülikool
 6. Tallinna Tehnikaülikool Virumaa Kolledž (Põlevkivi Kompetentsikeskus)
 7. Eesti Mäeselts

Komitee asutamise kuupäev

25.05.2015

Tööprogramm

Tehnilise komitee tööprogramm

Kontakt

Esimees

Hella Riisalu

Aseesimees

Meelis Eldermann

Tehniline sekretär

Anu Nuut

Eesti Standardikeskuse kontaktisik

Triin Teppand

Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2