Home»Standardisation»Committees»List of Committees»EVS/TK 57

EVS/TK 57

Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine

Scope

Põlevkivi kaevandamine ja töötlmise tehnoloogia, põlevkiviõli tootmine ja põlevkivikeemia, põlevkivienergeetika. Aheraine ja jääkproduktide töötlemine.

Mirror Committees

 1. CEN/TC 317 - Derivatives from coal pyrolysis
 2. CEN/TC 335 - Solid biofuels
 3. ISO/TC 27 - Solid mineral fuels
 4. ISO/TC 27/SC 1 - Coal preparation: Terminology and performance
 5. ISO/TC 27/SC 3 - Coke
 6. ISO/TC 27/SC 4 - Sampling
 7. ISO/TC 27/SC 4/WG 6 - Sampling of coal seams
 8. ISO/TC 27/SC 5 - Methods of analysis
 9. ISO/TC 27/SC 5/WG 1 - Moisture, volatile matter and ash
 10. ISO/TC 27/SC 5/WG 10 - Plastic properties of coal
 11. ISO/TC 27/SC 5/WG 12 - Miscellaneous methods
 12. ISO/TC 27/SC 5/WG 2 - Carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and sulfur
 13. ISO/TC 27/SC 5/WG 7 - Brown coals and lignites
 14. ISO/TC 27/SC 5/WG 8 - Major, minor and trace elements in coal and coal residues
 15. ISO/TC 27/SC 5/WG 9 - Guidelines for validation of methods
 16. ISO/TC 82 - Mining
 17. ISO/TC 238 - Solid biofuels

Committee Members

 1. Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
 2. Viru Keemia Grupp AS
 3. Eesti Energia AS
 4. Kiviõli Keemiatööstuse Varad OÜ
 5. Tallinna Tehnikaülikool
 6. Tallinna Tehnikaülikool Virumaa Kolledž (Põlevkivi Kompetentsikeskus)
 7. Eesti Mäeselts

Establishment Date

25.05.2015

Work Programme

Work Programme for Technical Committee

Key Contacts

Chairman

Hella Riisalu

Vice-chairman

Meelis Eldermann

Technical Secretary

Anu Nuut

Coordinator

Triin Teppand

AK portaal2 Pysiklient2