Home»Standardisation»Committees»List of Committees»EVS/TK 57

EVS/TK 57

Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine

Scope

Põlevkivi kaevandamine ja töötlmise tehnoloogia, põlevkiviõli tootmine ja põlevkivikeemia, põlevkivienergeetika. Aheraine ja jääkproduktide töötlemine.

Mirror Committees

 1. ISO/TC 238 - Solid biofuels
 2. ISO/TC 82 - Mining
 3. ISO/TC 27/SC 5/WG 9 - Guidelines for validation of methods
 4. ISO/TC 27/SC 5/WG 8 - Major, minor and trace elements in coal and coal residues
 5. ISO/TC 27/SC 5/WG 7 - Brown coals and lignites
 6. ISO/TC 27/SC 5/WG 2 - Carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and sulfur
 7. ISO/TC 27/SC 5/WG 12 - Miscellaneous methods
 8. ISO/TC 27/SC 5/WG 10 - Plastic properties of coal
 9. ISO/TC 27/SC 5/WG 1 - Moisture, volatile matter and ash
 10. ISO/TC 27/SC 5 - Methods of analysis
 11. ISO/TC 27/SC 4/WG 6 - Sampling of coal seams
 12. ISO/TC 27/SC 4 - Sampling
 13. ISO/TC 27/SC 3 - Coke
 14. ISO/TC 27/SC 1 - Coal preparation: Terminology and performance
 15. ISO/TC 27/CG - Coordinating group
 16. ISO/TC 27 - Solid mineral fuels
 17. CEN/TC 335 - Solid biofuels
 18. CEN/TC 317 - Derivatives from coal pyrolysis

Committee Members

 1. Eesti Keskkonnauuringute Keskus
 2. Viru Keemia Grupp AS
 3. Eesti Energia AS
 4. Kiviõli Keemiatööstuse Varad OÜ
 5. Tallinna Tehnikaülikool
 6. Tallinna Tehnikaülikool Virumaa Kolledž (Põlevkivi Kompetentsikeskus)
 7. Eesti Mäeselts

Establishment Date

25.05.2015

Work Programme

Work Programme for Technical Committee

Key Contacts

Chairman

Hella Riisalu

Vice-chairman

Meelis Eldermann

Technical Secretary

Anu Nuut

Coordinator

Triin Teppand

Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2