Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede loetelu»EVS/TK 58

EVS/TK 58

Tarkvõrk

Käsitlusala

Tarkvõrk on energiavõrk, mis suudab kuluefektiivselt integreerida sellesse ühendatud kasutajate (energiatootjad, tarbijad) käitumise ja tegevused, et tagada tõhus ja jätkusuutlik energiasüsteem madalate kadude ning kõrge kvaliteedi, varustuskindluse ja ohutusega. Võtmetähtsust omab tarkvõrgu jaoks integreerimine, mis puudutab energia tootmise, transportimise, jagamise, salvestamise ja tarbimise komponente ja neid ühendavaid infosüsteeme ning rakendusi. Komitee tegeleb tehniliste küsimustega, mis jäävad energia mõõteseadmest kuni lõppkasutaja rakenduseni. Komitee eesmärk on parimate võimalike tehniliste lahenduste otsimine, analüüsimine ja soovituste tegemine.

Peegelkomiteed

 1. CEN/TC 294 - Communication systems for meters
 2. CLC/TC 13 - Electrical energy measurement and control
 3. CLC/TC 57 - Power systems management and associated information exchange
 4. CLC/TC 72 - Automatic electrical controls
 5. IEC/TC 13 - Electrical energy measurement and control
 6. IEC/TC 57 - Power systems management and associated information exchange
 7. IEC/TC 72 - Automatic electrical controls
 8. IEC/TC 65/SC 65E - Devices and integration in enterprise systems
 9. ISO/TC 307 - Blockchain and distributed ledger technologies

Komitee liikmed

 1. Elering AS
 2. Elektrilevi OÜ
 3. Eesti Taastuvenergia Koda
 4. Trüb Baltic AS
 5. Tallinna Tehnikaülikool
 6. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 7. Eesti Elektritööstuse Liit
 8. Konkurentsiamet
 9. GuardTime AS
 10. Tartu Ülikool

Komitee asutamise kuupäev

30.06.2015

Tööprogramm

Tehnilise komitee tööprogramm

Kontakt

Esimees

Kalle Kukk

Tehniline sekretär

puudub

Eesti Standardikeskuse kontaktisik

Pirkko-Liisa Meius

Pysiklient2 Infoteenus