Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede loetelu»EVS/TK 67

EVS/TK 67

Ühekomponentsed vahud

Käsitlusala

Ühekomponentsete vahtude mõistete ja katsemeetodite standardiseerimine.

Peegelkomiteed

  1. CEN/TC 193 - Adhesives
  2. CEN/TC 193/WG 8 - One Component Foam (OCF)

Komitee liikmed

  1. Henkel Balti OÜ
  2. Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
  3. Tartu Ülikool
  4. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
  5. Tallinna Tehnikaülikool
  6. Krimelte OÜ

Komitee asutamise kuupäev

25.07.2017

Tööprogramm

Tehnilise komitee tööprogramm

Kontakt

Esimees

-

Aseesimees

Margus Kriis

Tehniline sekretär

Enno Rebane

Eesti Standardikeskuse kontaktisik

Katrin Kaasik

AK portaal2 Pysiklient2