Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede loetelu»EVS/TK 74

EVS/TK 74

Postiteenused

Käsitlusala

Postiteenused alates lihtkirjadest kuni postipakkideni, sealhulgas kaasates digitaalteenuseid, mis on seotud nii füüsiliste postitoodete kui ka -teenustega. Standardiseerimise käsitlusala hõlmab erinevaid aspekte seoses teenuste kvaliteedi mõõtmise, (automaatse) postisaadetiste identifitseerimise ja jälgimise, andmete ja vormide tuvastamise ja jälgimise, et suurendada postivõrkude koostalitlusvõimet ja parendada teenuse kvaliteeti.

Peegelkomiteed

  1. CEN/TC 331/WG 5 - Equipment of end receivers
  2. CEN/TC 331/WG 3 - Physical processing chain and associated data
  3. CEN/TC 331/WG 2 - New digital postal services
  4. CEN/TC 331/WG 1 - Customers, products and Services
  5. CEN/TC 331 - Postal services

Komitee liikmed

  1. Aurora Solutions OÜ
  2. Eesti Maksu- ja Tolliamet
  3. GTS Post OÜ
  4. Tallinna Tehnikaülikool

Komitee asutamise kuupäev

11.11.2019

Kontakt

Esimees

Triin Oselein

Tehniline sekretär

Esta Järv

Eesti Standardikeskuse kontaktisik

Triin Teppand

Sirvimisteenus2 Online-kogud2