Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede loetelu»EVS/TK 16

EVS/TK 16

Raudtee

Käsitlusala

Raudteega seonduvad standardid

Peegelkomiteed

 1. CEN/TC 256 - Railway applications
 2. CEN/TC 320 - Transport - Logistics and services
 3. CLC/SC 9XA - Communication, signalling and processing systems
 4. CLC/SC 9XB - Electrical, electronic and electromechanical material on board rolling stock, including associated software
 5. CLC/SC 9XC - Electric supply and earthing systems for public transport equipment and ancillary apparatus (Fixed installations)
 6. CLC/TC 9X - Electrical and electronic applications for railways
 7. ISO/TC 104 - Freight containers
 8. ISO/TC 104/SC 2 - Specific purpose containers

Komitee liikmed

 1. AS Operail
 2. Raudteekutsed SA
 3. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
 4. Leonhard Weiss OÜ
 5. AS Eesti Raudtee
 6. Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
 7. AS Eesti Liinirongid
 8. GoTrack OÜ

Komitee asutamise kuupäev

02.05.2002

Tööprogramm

Tehnilise komitee tööprogramm

Kontakt

Esimees

Margus Meius

Tehniline sekretär

Tarvi Viisalu

Eesti Standardikeskuse kontaktisik

Triin Teppand

Infoteenus Sirvimisteenus2