Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede loetelu»EVS/TK 22

EVS/TK 22

Informatsioon ja dokumentatsioon

Käsitlusala

Informatsioon ja dokumentatsioon

Peegelkomiteed

 1. CEN/SS F17 - Administrative documents
 2. CEN/TC 346 - Conservation of Cultural Heritage
 3. ISO/TC 171 - Document management applications
 4. ISO/TC 46 - Information and documentation
 5. ISO/TC 46/SC 10 - Requirements for document storage and conditions for preservation
 6. ISO/TC 46/SC 11 - Archives/records management
 7. ISO/TC 46/SC 4 - Technical interoperability
 8. ISO/TC 46/SC 8 - Quality - Statistics and performance evaluation
 9. ISO/TC 46/SC 9 - Identification and description

Komitee liikmed

 1. Eesti Rahvusarhiiv
 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
 3. Eesti Äriarhiivi OÜ
 4. Eesti Keele Instituut
 5. SA Eesti Vabaõhumuuseum (Ennistuskoda Kanut)
 6. Kultuuriministeerium
 7. Eesti Rahvusraamatukogu
 8. MTÜ Eesti Arhivaaride Ühing
 9. Vaatlejaliige - Taavi Valdlo
 10. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
 11. Tartu Ülikool
 12. MTÜ Dokumendihaldurite Ühing
 13. Muinsuskaitseamet

Komitee asutamise kuupäev

10.02.2003

Tööprogramm

Tehnilise komitee tööprogramm

Kontakt

Esimees

Hanno Vares

Aseesimees

Raivo Ruusalepp

Tehniline sekretär

Kai Välbe

Eesti Standardikeskuse kontaktisik

Triin Teppand

Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2