Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede loetelu»EVS/TK 36

EVS/TK 36

Kinnisvara korrashoid

Käsitlusala

Kinnisvara korrashoiu valdkonda käsitlevate standardite koostamises osalemine ning algupäraste (sh vara hindamise sarja EVS 875) standardite koostamine.

Peegelkomiteed

 1. CEN/TC 319 - Maintenance
 2. CEN/TC 348 - Facility Management

Komitee liikmed

 1. MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit
 2. Tallinna Tehnikaülikool
 3. Tamme Kinnisvara OÜ
 4. Reminet OÜ
 5. Tartu Linnavalitsus
 6. Riigi Kinnisvara AS
 7. Rahandusministeerium
 8. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 9. Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing
 10. MTÜ Eesti Korteriühistute Liit
 11. Eesti Omanike Keskliit
 12. Pindi Kinnisvarahaldus OÜ
 13. RB Rail AS Eesti filiaal

Komitee asutamise kuupäev

06.06.2008

Tööprogramm

Tehnilise komitee tööprogramm

Kontakt

Esimees

Roode Liias

Tehniline sekretär

Jüri Kröönström

Eesti Standardikeskuse kontaktisik

Maarika Uusmaa

Sirvimisteenus2 Online-kogud2