Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede loetelu»EVS/TK 38

EVS/TK 38

Metroloogia

Käsitlusala

Metroloogia

Peegelkomiteed

 1. CEN/SS F05 - Measuring Instruments
 2. CEN/TC 176 - Thermal energy meters
 3. CEN/TC 237 - Gas meters
 4. CEN/TC 290 - Dimensional and geometrical product specification and verification
 5. CEN/TC 332 - Laboratory equipment
 6. CEN/TC 92 - Water meters
 7. IEC/TC 85 - Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities
 8. ISO/REMCO - Committee on reference materials
 9. ISO/TC 12 - Quantities and units
 10. ISO/TC 213 - Dimensional and geometrical product specifications and verification
 11. ISO/TC 30 - Measurement of fluid flow in closed conduits
 12. ISO/TC 48 - Laboratory equipment

Komitee liikmed

 1. Tallinna Tehnikaülikool
 2. AS Metrosert
 3. Tartu Ülikool
 4. Eesti Akrediteerimiskeskus
 5. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
 6. AS Tallinna Vesi
 7. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 8. Vaatlejaliige – Riina Lepik
 9. Elering AS
 10. Gaasivõrk AS

Komitee asutamise kuupäev

30.01.2009

Tööprogramm

Tehnilise komitee tööprogramm

Kontakt

Esimees

Rein Laaneots

Tehniline sekretär

Lauri Lillepea

Eesti Standardikeskuse kontaktisik

Pirkko-Liisa Meius

Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2