Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede loetelu»EVS/TK 47

EVS/TK 47

Vee kvaliteet

Käsitlusala

Vee analüüsi- ja proovivõtumeetodite standardimine ning terminoloogia korrastamine komitee töövaldkonnas

Peegelkomiteed

 1. CEN/TC 230 - Water analysis
 2. CEN/TC 230/WG 1 - Physical and biochemical methods
 3. CEN/TC 230/WG 2 - Biological methods co-ordination group
 4. ISO/TC 147 - Water quality
 5. ISO/TC 147/SC 1 - Terminology
 6. ISO/TC 147/SC 2 - Physical, chemical and biochemical methods
 7. ISO/TC 147/SC 2/WG 33 - Ion chromatography methods
 8. ISO/TC 147/SC 2/WG 38 - Flow analysis methods
 9. ISO/TC 147/SC 2/WG 48 - QA/QC (Quality assurance/Quality control)
 10. ISO/TC 147/SC 2/WG 52 - Antimony, arsenic and selenium
 11. ISO/TC 147/SC 3 - Radioactivity measurements
 12. ISO/TC 147/SC 3/WG 4 - Uranium
 13. ISO/TC 147/SC 3/WG 6 - Tritium and carbon 14
 14. ISO/TC 147/SC 3/WG 7 - Rapid test methods in emergency situations
 15. ISO/TC 147/SC 3/WG 8 - Gross activity
 16. ISO/TC 147/SC 4 - Microbiological methods
 17. ISO/TC 147/SC 4/WG 10 - Legionella
 18. ISO/TC 147/SC 4/WG 14 - Campylobacter
 19. ISO/TC 147/SC 4/WG 2 - Coliforms (E. coli and other coliforms)
 20. ISO/TC 147/SC 5 - Biological methods
 21. ISO/TC 147/SC 5/WG 1 - Toxicity - Bacteria and biodegradability
 22. ISO/TC 147/SC 5/WG 2 - Toxicity to invertebrates
 23. ISO/TC 147/SC 5/WG 3 - Toxicity - Fish
 24. ISO/TC 147/SC 5/WG 5 - Toxicity - Algae and aquatic plants
 25. ISO/TC 147/SC 5/WG 9 - Genotoxicity and endocrine effects
 26. ISO/TC 147/SC 6 - Sampling (general methods)
 27. ISO/TC 147/SC 6/WG 1 - Sampling management
 28. ISO/TC 147/SC 6/WG 11 - Sludges and sediments
 29. ISO/TC 147/SC 6/WG 3 - Preservation and handling of samples
 30. ISO/TC 147/SC 6/WG 6 - Drinking water and water used for food and beverage processing

Komitee liikmed

 1. Keskkonnaministeerium
 2. Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
 3. Eesti Geoloogiateenistus
 4. Terviseamet
 5. Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut
 6. Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
 7. Eesti Vee-ettevõtete Liit

Komitee asutamise kuupäev

02.12.2013

Tööprogramm

Tehnilise komitee tööprogramm

Kontakt

Esimees

Liisi Arm

Tehniline sekretär

Hille Allemann

Eesti Standardikeskuse kontaktisik

Mihkel Siitam

Sirvimisteenus2 Online-kogud2