Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede loetelu»EVS/TK 65

EVS/TK 65

Gaasitaristu

Käsitlusala

Gaasivaldkonna ja gaasitaristu standardimine.

Peegelkomiteed

  1. CEN/TC 234 - Gas infrastructure
  2. CEN/TC 326 - Natural gas vehicles - Fuelling and operation
  3. CEN/TC 408 - Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid

Komitee liikmed

  1. Eesti Gaasiliit MTÜ
  2. Elering AS
  3. Gaasivõrk AS
  4. HeatConsult OÜ
  5. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
  6. Inspecta Estonia OÜ

Komitee asutamise kuupäev

09.11.2017

Tööprogramm

Tehnilise komitee tööprogramm

Kontakt

Esimees

Siim Peetrimägi

Aseesimees

Igor Krupenski

Tehniline sekretär

Tõnis Kukk

Eesti Standardikeskuse kontaktisik

Pirkko-Liisa Meius

Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2