Esileht»Standardimine»Standardi koostamisest huvitatule»Standardite tõlkimine

Standardite tõlkimine

Euroopa ja rahvusvaheliste standardite tõlkemeetodil ülevõtt arendab eestikeelset oskussõnavara ning toob standardsed lahendused võimalikult laia kasutajaskonnani Eestis.

Enamik Eesti standardeid koostatakse Euroopa ja rahvusvahelistes standardimisorganisatsioonides, mille töökeelteks on inglise ja prantsuse, aga ka saksa ja vene keel. Standardid võetakse üle tõlkemeetodil, lähtudes tõlke vajalikkusest potentsiaalsete kasutajate hulgas, samuti ressursside olemasolust (vt ka Standardite koostamise rahastamine).

Ligikaudu 6 % kõigist kehtivatest Eesti standarditest on eestikeelsed.

Tõlkemeetodil avaldatav eestikeelne standard peab olema sisult identne tõlke aluseks oleva standardiga ning tõlkimisprotsessi käigus ei ole lubatud teha sellesse tehnilisi muudatusi.

Standardeid tõlgivad vastava valdkonna eksperdid, mis tagab avaldatavates eestikeelsetes standardites oskussõnavara korrektse kasutuse ja tõlke kvaliteedi. Kõik tõlkimisel olevad standardid läbivad ühekuulise kommenteerimisperioodi, mille käigus saavad huvipooled tekstiga tutvuda ja anda tagasisidet kommenteerimisportaalis. Eestikeelsena jõustunud standard on kättesaadav peale jõustumisteate avaldamist EVS Teatajas.

Soovin, et minule vajalik standard oleks avaldatud eestikeelsena – kuidas alustada?

Esmalt tuleks veenduda, ega huvipakkuv standard juba tõlkimisel pole. Töös olevate standardite loetelu kajastub standardimisprogrammis.

Kui standard ei sisaldu standardimisprogrammis, siis on võimalused standardi tõlkeprotsessis osalemiseks on järgmised:

a. Teil on olemas standardi (esialgne) tõlge, mille esitate Standardikeskusele;
b. Teil on olemas vahendid tõlke koostamise finantseerimiseks;
c. Teil on soov anda märku standardi potentsiaalselt laiast kasutajaskonnast ja eestikeelse standardi vajalikkusest, kuid Te ei soovi otsestelt tõlkeprotsessi panustada.

Tõlkeprotsessi alustamiseks tuleb esitada Standardikeskusele tõlke koostamisettepanek.

Rohkem infot tõlkimisprotsessi kohta saab standardiosakonnast.

Skeem tõlkeprotsessis osalemise võimalustega:

Skeem tõlkeprotsessis osalemise võimalustega

Print  
AK portaal2 Pysiklient2