Esileht»Standardimine»Standardi koostamisest huvitatule

Standardi koostamisest huvitatule

Abiks standardi koostajale

Standardikeskuse ja standardimise komiteede vahendusel on võimalik osaleda Eesti, Euroopa ja rahvusvahelise standardi koostamisprotsessis.

Eesti standardi koostamine

Standard koostatakse vastavalt juhenditele:

  • EVS Juhend 2 – „Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi koostamine“
  • EVS Juhend 4 – „Eesti standardi ja standardilaadse dokumendi ülesehitus, sõnastus ja vormistus“

Algupärase standardi alusfail,

Kontroll-loend standardi koostajale

  • EVS Juhend 5 – „Rahvusvaheliste ja Euroopa standardite ülevõtt Eesti standarditeks“

Standardimisest huvitatud osapool esitab Standardikeskusele standardi koostamisettepaneku vastavalt vormidele:

Kommentaaride esitamise vorm: DOC-vormingus või DOTX-vormingus.

Euroopa ja rahvusvahelise standardi koostamine

Euroopa ja rahvusvahelise standardi koostamise protsessis osalemiseks lähtutakse EVS Juhendist 12 „Eesti esindajate Euroopa ja rahvusvaheliste standardimisorganisatsioonide tehnilistesse komiteedesse ja töörühmadesse nimetamise kord ja põhimõtted“:

Euroopa ja rahvusvahelise standardimisorganisatsiooni kommentaaride esitamise vorm DOC-vormingus.

Euroopa standard koostatakse vastavalt juhenditele:

  • Euroopa standardi koostamise juhend

CEN/CENELEC Internal Regulations 2 - „Common rules for standardisation work“

  • Euroopa standardi vormistamise juhend

CEN/CENELEC Internal Regulations 3 - „Principles and rules for the structure and drafting of CEN and CENELEC documents“

Rahvusvaheline standard koostatakse vastavalt juhenditele:

  • Rahvusvahelise standardi koostamise juhendid

ISO/IEC direktiivid, 1. osa „Procedures for the technical work“.
IEC erinõuded (konsolideeritud tekst): „ISO/IEC Directives. Supplement - Procedures specific to IEC“
ISO erinõuded (konsolideeritud tekst): „ISO/IEC Directives. Supplement - Procedures specific to ISO“
ISO/IEC JTC 1 erinõuded: „ISO/IEC Directives. Supplement - Procedures specific to JTC 1“

  • Rahvusvahelise standardi vormistamise juhend

ISO/IEC direktiivid, 2. osa „Principles and rules for the structure and drafting of ISO and IEC documents“

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2