Esileht»Standardimine»Standardi koostamisprotsess»Ümbertrüki meetod

Ümbertrüki meetod

Ümbertrüki meetodit kasutatakse rahvusvaheliste standardite ülevõtul inglisekeelseks Eesti standardiks vastavalt EVS Juhendile 5.

Ettepaneku rahvusvahelise standardi ülevõtuks ümbertrüki meetodil saab algatada mis tahes Eesti huvipool esitades koostamisettepaneku Standardikeskusele.

Ümbertrüki meetodil ülevõetava rahvusvahelise standardi arvamusküsitlus kestab kaks kuud. Teade standardikavandi arvamusküsitluse kohta avaldatakse EVS Teatajas ja selle tekst on kättesaadav Kommenteerimisportaalis. Laekunud kommentaarid edastatakse komiteesse seisukoha võtmiseks. Jõustunud standard on kättesaadav peale jõustumisteate avaldamist EVS Teatajas.

Ümbertrüki meetodil üle võetud standardil on sama staatus mis tõlkemeetodil või jõustumisteate meetodil üle võetud või algupärasena koostatud Eesti standardil.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2