Esileht»Standardimine»Standardi koostamisprotsess»Algupärane dokument

Algupärase standardi koostamine

 

Algupärase standardi koostamise võib algatada mis tahes huvipool. Eesti algupärase standardi koostamine algatatakse, kui standarditavas teemas puudub asjakohane Euroopa ja/või rahvusvaheline standard.

Algupärase standardi koostamist kirjeldab EVS Juhend 2. Ettepaneku standardi koostamiseks saab teha, esitades vormikohase koostamisettepaneku. Huvitatud osapoolte kaasamiseks ja protsessi läbipaistvuse tagamiseks avaldatakse teade Eesti standardi koostamisettepaneku kohta Eesti Standardikeskuse ametlikus väljaandes EVS Teataja ja veebilehe uudiste rubriigis. Standardikavandi koostab Standardikeskuse juures registreeritud komitee, mille liikmelisus on avatud kõigile huvipooltele. Teade standardikavandi arvamusküsitluse kohta avaldatakse EVS Teatajas ja selle tekst on kättesaadav Kommenteerimisportaalis. Arvamusküsitlus kestab 2 kuud ning seejärel koostatakse laekunud kommentaaride ja ettepanekute alusel kokkuvõte, milles esitatakse konsensuse saavutamiseks vajalikud muudatused. Komitees konsensuse saanud standardikavand esitatakse Standardikeskusele kinnitamiseks ja avaldamiseks. Jõustunud standard on kättesaadav peale jõustumisteate avaldamist EVS Teatajas.

Standardi koostamisetapid:


 

 

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2