Esileht»Standardimine»Standardi koostamisprotsess»Jõustumisteate meetod

Jõustumisteate meetod

Jõustumisteate meetodit kasutatakse kõigi Euroopas koostatavate standardite ülevõtmisel inglisekeelseks Eesti standardiks vastavalt EVS Juhendile 5.

Jõustumisteate meetodil ülevõetava Euroopa standardi kavandi arvamusküsitlus kestab kaks kuud. Teade standardikavandi arvamusküsitluse kohta avaldatakse EVS Teatajas ja selle tekst on kättesaadav Kommenteerimisportaalis. Laekunud kommentaarid edastatakse komiteesse seisukoha võtmiseks ja Euroopa standardimisorganisatsiooni edastamiseks. Standardi kinnitamisel Euroopa standardimisorganisatsiooni poolt, võetakse see Eesti standardiks üle muutmata kujul. Jõustunud standard on kättesaadav peale jõustumisteate avaldamist EVS Teatajas.

Eesti Standardikeskus võtab jõustumisteate meetodil üle kõik Euroopa standardid hiljemalt Euroopa standardimisorganisatsioonides standardi avaldamiseks ette nähtud kuupäevaks (date of publication, DOP). Juhul, kui on tingimata vajalik standard varem üle võtta (näiteks õigusakti viite korrektsuse huvides), saab Standardikeskusele esitada ettepaneku standardi ülevõtmiseks vastaval vormil.

Jõustumisteate meetodil üle võetud standardil on sama staatus, mis tõlkemeetodil või ümbertrüki meetodil üle võetud või algupärasena koostatud Eesti standardil.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2