Esileht»Standardimine»Standardi koostamisprotsess»Tõlkemeetod

Tõlkemeetod

Tõlkemeetodil üle võetav standard avaldatakse kas ainult eestikeelsena või paralleeltekstina – nii eesti- kui ka algkeelse tekstiga. Rahvusvaheline või Euroopa standard tõlgitakse vastava organisatsiooni ametlikest keeltest, milleks on inglise, prantsuse, saksa (Euroopa tasandil) ja vene keel (rahvusvahelisel tasandil). Teistest keeltest tõlkides tuleb tagada eestikeelse teksti vastavus ametlikes keeltes avaldatud standarditele.

Standardi tõlkemeetodil ülevõtmise protsess ja vormistusnõuded on kirjeldatud EVS Juhendis 2 ja EVS Juhendis 4. Ettepaneku standardi tõlkimiseks saab teha, esitades vormikohase koostamisettepaneku. Teade standardi tõlkekavandi kommenteerimise kohta avaldatakse EVS Teatajas. Kommenteerimisportaali kaudu on ekspertidel võimalik esitada kommentaare tõlkekavandi parendamiseks. Standardite tõlkekavandi kommenteerimise periood kestab üks kuu. Komitees konsensue saavutanud standard tõlkekavand esitatakse Standardikeskusele kinnitamiseks ja avaldamiseks. Jõustunud standard on kättesaadav peale jõustumisteate avaldamist EVS Teatajas.

Tõlkimisel tuleb tagada terminoloogiline täpsus ja üheselt mõistetavus nii konkreetse dokumendi kui ka valdkonna standardite lõikes.

Tõlkida tuleb kogu standardi tekst. Eesti standardi rahvuslik lisa koostatakse juhul kui tõlgitavas standardis on vastav nõue. Tõlkemeetodil ülevõetud standard võib sisaldada toimetuslikke muudatusi, rahvusvaheline standard ka tehnilisi erinevusi, mis peavad olema tekstis selgesti eristatavad ning Eesti standardi eessõnas viidatud.

Tõlkemeetodil üle võetud standardil on sama staatus, mis jõustumisteate või ümbertrüki meetodil üle võetud või algupärasena koostatud Eesti standardil.

Standardi koostamisetapid:

 

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2