Esileht»Standardimine»Standardimine»Standardite tasandid

Standardite tasandid

Tunnustatud standardeid avaldatakse kolmel standardimistasandil:

1. Rahvusvaheline tasand

Rahvusvahelisi standardeid avaldavad rahvusvahelised standardimisorganisatsioonid ISO, IEC ja ITU

2. Regionaalne tasand

Regionaalseid standardeid avaldavad regionaalsed standardimisorganisatsioonid. Euroopa standardeid avaldavad kolm Euroopa standardimisorganisatsiooni: CEN, CENELEC ja ETSI.

3. Rahvuslik tasand

Rahvuslikke standardeid avaldatavad rahvuslikud standardimisorganisatsioonid.

Eri tasanditel koostatud standardid erinevad üksteisest eelkõige neis kajastatu standardina aktsepteerinute arvu osas.

Kõigil kolmel tasandil avaldatud standardite koostamisprotsess järgib ühtseid standardimise põhimõtteid.

Eesti Standardikeskuse liikmelisus rahvusvahelistes ja Euroopa standardimisorganisatsioonides on leitav siit.

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2