Esileht»Standardimine»Standardimine»Standardite kasulikkusest VKE-dele

Standardite kasulikkusest väikeettevõtetele

Äriühingutele on oluline toodete ja teenuste unikaalsus ning kvaliteet. Ühtsed standardid riigi ja rahvusvahelisel tasandil aitavad ettevõtetel arendada koostööd erinevates valdkondades, täita õigusaktide nõudeid ning laieneda suurematele, sh rahvusvahelistele, turgudele. Standardeid rakendades saavad ettevõtted üksteisest ja ka tarbijate ootustest paremini aru, mis omakorda aitab toodet või teenust paremini müüa. Eri ettevõtete poolt pakutavad tooted, koostisosad ja teenused, mis järgivad standardeid on paremini ühildatavad ning panustades standardimisse on ettevõtetel rohkem võimalusi osaleda ressursisäästlikumalt uute tehnoloogiate väljatöötamises ja parimate praktikate väljaselgitamises.

Euroopas moodustavad väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE) ligikaudu 98 % kõigist loodud äriühingutest. Sellest hoolimata osalevad VKE-d standardite arendamises väiksema tõenäosusega kui suuremad ettevõtted. Eesti ettevõttedki on peamiselt mikro- ja väikeettevõtted. Tagamaks, et standardid vastavad kogu kasutajaskonna vajadustele, on oluline, et ka VKE-de esindajad osaleksid standardimises.

Eestis on hetkel aktiivsemad standardimise valdkonnad välja toodud rubriigis standardimisvaldkonnad.

Standardikeskuse poolt pakutavate teenuste kohta saab lugeda rubriigist Teenused ning rohkem lugemist standardite kasulikkusest VKE-dele leiab siit. Huvi korral saab oma teadmisi testida Hollandi standardimisorganisatsiooni NEN ja CEN/CENELEC-i koostöös valminud  e-õppekeskkonnas

Lisainformatsiooni saab Standardiosakonnast.

 

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2