Esileht»Standardimine»Standardimine

Standardimine

Standard on normdokument, mis on koostatud konsensuse alusel ja mille on vastu võtnud tunnustatud asutus. Eestis on tunnustatud asutuseks määratud Eesti Standardikeskus (EVS). Standardis tuuakse reeglid, juhtnöörid ja omadused tegevuste või nende tulemuste kohta üldiseks ja korduvaks kasutamiseks ning on suunatud korrastatuse optimaalse taseme saavutamisele antud kontekstis.

Standardimisest saadavaks kasuks on toodete, protsesside ja teenuste eesmärgivastavuse parenemine, kaubanduslike tõkete vältimine, tehnilise koostöö hõlbustamine.

Näiteks on laialdaselt kasutatava kirjapaberi formaadi A4 mõõtmed kokku lepitud standardiga EVS-EN ISO 216. Standardiks vormistatud kokkuleppest on kasu:

  • tootjale, kes valmistab kokkulepitud mõõtmetega (nt A4) paberi;
  • tootjale, kes valmistab seadme, milles on võimalik kasutada kokkulepitud mõõtmetega paberit;
  • tarbijale, kes hangib paberi, mis sobib seadmega kasutamiseks.

Standardeid koostatakse ja avaldatakse kolmel tasandil:

  • rahvuslik;
  • regionaalne;
  • rahvusvaheline.
Print  
Pysiklient2 Infoteenus