Esileht»Standardimine»Standardimisvaldkonnad»Ehitus ja projekteerimine

Ehitus ja projekteerimine

Ehitus on üks Euroopa suurimaid tööstussektoreid, mis katab ligikaudu 10 % Euroopa Liidu SKP-st ja 50 % kogu fikseeritud kapitalimahust. Ehitusvaldkonnas töötab rohkem kui 12 miljonit EL-i kodanikku ning hinnanguliselt sõltub 26 miljonit töötajatest ühel või teisel viisil ehitussektoris toimuvast.

CEN-i ehitussektor hõlmab rohkem kui 3000 tootestandardit ja katsestandardit. Neist üle 500 standardi on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 305/2011 (CPR) alusel harmoneeritud, neile lisandub umbes 1500 määrust toetavat standardit (katsemeetodid).

Projekteerimise alustaladeks on Eurokoodeksid, kus on toodud Euroopa Liidus ühtsed ehituskonstruktsioonide projekteerimise nõuded. Eurokoodekseid on koostatud 10 sarja, mis jagunevad teemade kaupa järgmiselt:

  • EN 1990 „Eurokoodeks: Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused“
  • EN 1991 „Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused“
  • EN 1992 „Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine“
  • EN 1993 „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine“
  • EN 1994 „Eurokoodeks 4: Terasest ja betoonist komposiitkonstruktsioonide projekteerimine“
  • EN 1995 „Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide projekteerimine“
  • EN 1996 „Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine“
  • EN 1997 „Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine“
  • EN 1998 „Eurokoodeks 8: Maavärinat taluvate konstruktsioonide projekteerimine“
  • EN 1999 „Eurokoodeks 9: Alumiiniumkonstruktsioonide projekteerimine“

Lisaks Eurokoodeksitele on Eestis koostatud rahvuslikke projekteerimise- ning ehitussalaseid standardeid: EVS 811 „Hoone ehitusprojekt“, EVS 865 sari „Hoone ehitusprojekti kirjeldus“, EVS 907 „Rajatise ehitusprojekt“, EVS 920 sari „Katuseehitusreeglid“, EVS 924 „Vesiehitised sisevetel. Põhialused“, EVS 915 „Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine“ jne.

Peamiselt on tõlgitud katsemeetodeid ning betoon-, terastoodete, teiste toodete ja materjalide vastupidavuse nõudeid käsitlevaid standardeid. Lisaks tegeletakse aktiivselt ka terminoloogia ühtlustamisega läbi terministandardite tõlkimise ning koostamise.

Euroopa ehitusvaldkonnas tegutsevate komiteede tööd Eestis peegeldavad järgmised tehnilised komiteed:

EVS/TK 02 Tsement ja lubi
EVS/TK 07 Betoon ja betoontooted
EVS/TK 09 Täitematerjalid
EVS/TK 13 Ehituskonstruktsioonide projekteerimine
EVS/TK 14 Ehitiste soojuslik toimivus
EVS/TK 15 Avatäited
EVS/TK 18 Müüritis
EVS/TK 20 Plaat- ja tükk-katusematerjalid
EVS/TK 21 Ehituslikud metalltooted
EVS/TK 27 Küte ja ventilatsioon
EVS/TK 30 Tehnosüsteemide soojusisoleerimine
EVS/TK 31 Teedeala
EVS/TK 32 Korstnad ja elamute tahkekütteseadmed
EVS/TK 48 Vee- ja kanalisatsioonitehnika
EVS/TK 50 Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM)

Lisainformatsiooni saab Standardiosakonnast.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2