Esileht»Standardimine»Standardimisvaldkonnad»Infotehnika

Infotehnika

Maailma majandus liigub tööstusele orienteeritud ühiskonnast infoühiskonda muutudes üha rohkem infokeskseks. Seetõttu on ettevõtte konkurentsivõime ja edu jaoks oluline pidevalt täiustada info haldamise ja jagamise süsteeme ning selle tarbeks kasutatavat tehnikat.

Info- ja kommunikatsioonitehnika (IKT) rakendused, nt nagu e-arveldamine, sõidukite navigatsioonivahendid, piletite broneerimissüsteemid jne on juba muutnud ettevõtete ja riigiasutuste tööd efektiivsemaks, lihtsustades ja kiirendades asjaajamist. Internet, elektroonilised lahendused ja tehnika on muutunud enamiku jaoks igapäevaselt kasutatavaks. Siiski, IKT rakendused ei saavuta täit potentsiaali kui rakenduste ja seonduva taristu vahel puudub koostalitlusvõime. Siin on suur roll standarditel.

IKT komiteed

EVS/TK 03 „Telekommunikatsioonitehnika“ – tegeleb telekommunikatsioonialaste standarditega, mida annavad välja ETSI (Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituut) ja Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit (ITU). Komitee tegeleb Euroopa standardina avaldatud ETSI dokumentide tõlkimisega, lisaks on paljud ITU dokumendid üle võetud algupäraste Eesti standarditena.

EVS/TK 04 „Infotehnoloogia“ – tegeleb infotehnika standardimise ja eestikeelse IT-sõnavara ajakohastamisega läbi arvukate erialaste standardite ja normdokumentide tõlkimise. Eestikeelsena on avaldatud infoturbe sarja ISO/IEC 270XX, teenusehalduse sarja ISO/IEC 200XX ning süsteemi- ja tarkvaratehnika ISO/IEC 250XX standardeid. Eesti algupäraste standarditena on koostatud nt digitaalallkirja vormingu EVS 821 ja Eesti e-arve EVS 923 standardid.

Lisainformatsiooni saab Standardiosakonnast.

 

Print  
Pysiklient2 Infoteenus