Esileht»Standardimine»Standardimisvaldkonnad»Tuleohutus

Tuleohutus

Standardid on seadusandluse kõrval üks vahend aitamaks tagada ehitise ja selle osa, seadme töö või isiku tegevuse tuleohutus ning ohutus päästevaldkonnas. Tuleohutuse tagamine on mitmete erinevate tegevusvaldkondade ühisosa ning hõlmab muuhulgas nõudeid ehitiste ja nende elektrisüsteemide piksekaitse projekteerimisele, ehitusmaterjalide ja küttesüsteemide (kütteseade, lõõrid, korstnad jmt) tuleohutusele, põlevmaterjalide ladustamisele, tuletõrje veevarustusele ning tuleohutuspaigaldistele (tulekahjusignalisatsioonisüsteemid, suitsu eemaldamise seadmestik).

Tule- ja päästeohutuse valdkond moodustab Eestis märkimisväärse osa standardimisalasest tegevusest ning on jaotunud 9 Eesti tehnilise komitee vahel, kes peegeldavad vastava valdkonna Euroopa ja rahvusvaheliste tehniliste komiteede tööd.

Komitee põhitegevusalana või kõrvalteemana käsitlevad tuleohutust järgmised komiteed:

EVS/TK 05 Tuletõrje- ja päästevahendid – tulekaitsevahendid, tuletõrjesüsteemid ja -signalisatsioonisüsteemid, tuleohutus;
EVS/TK 08 Ehitiste tuleohutus - ehitusmaterjalide, -toodete ja elementide tuleohutus, tulepüsivuse katsemeetodid;
EVS/TK 13 Ehituskonstruktsioonide projekteerimine - tulekahjukoormus;
EVS/TK 16 Raudtee - tuleohutus raudtee transpordis, veeremi projekteerimine;
EVS/TK 17 Madalpinge - tuleohutusnõuded elektriseadmetele, hädaolukorra vooluringi tulekindluse ja kaablite üldised tulekindluse katsemeetodid;
EVS/TK 19 Kõrgepinge - piksekaitse;
EVS/TK 24 Valgus- ja valgustustehnika - hädavalgustus;
EVS/TK 27 Küte ja ventilatsioon - õhujaotussüsteemide tulekaitse, suitsutõrje seadmete projekteerimine, paigaldamine ja hooldus;
EVS/TK 32 Korstnad ja elamute tahkekütteseadmed - kütte- ja toiduvalmistamisseadmete konstruktsioon, ohutus, paigaldus ja kasutamine.

Lisainformatsiooni saab Standardiosakonnast.

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2