Esileht»Standardimine»Standardimisvaldkonnad»Teenused

Teenuste valdkond

60-70 % Euroopa Liidu siseturu majandustegevusest ning ligikaudu sama suur osa üldisest tööhõivest EL-is on seotud teenustega. Suurest osakaalust tulenevalt on toodete standardite kõrval nii Euroopa kui ka rahvusvahelisel tasandil pidevalt arenemas teenustega seotud valdkondadele suunatud standardimistegevus.

Teenuste standardid parandavad turu läbipaistvust ning teenustega kauplemist, mis edendab kaubandustõkete kaotamist ja konkurentsi teenuste liikumises. Standardimine aitab edendada ettevõtetevahelist konkurentsi, tekitades standarditest tulenevate etalonide alusel vastastikust võrdlusmomenti, aga ka vastastikust koostööd teenuste parema kokku sobivuse, osutamise ja informatsiooni liikumise kaudu.

Järgnevas tabelis on välja toodud mittetäielik loetelu standardimisvaldkondadest ning nendes valdkondades tegutsevad Eesti, Euroopa ja rahvusvahelised tehnilised- ja projektkomiteed. Lisaks tegutseb teenuste valdkonnas Euroopa standardimisorganisatsioonide ühine töögrupp CEN-CENELEC JWG 8 Privacy management in products and services.

Standardimisvaldkond

Valdkonnas tegutsevad komiteedFinantsteenused

ISO/TC 68 Financial service

ISO/TC 222 Personal financial planning
(tegevus peatatud)Haridusteenused,
e-õpe

CEN/TC 353 Information and Communication Technologies for learning education and training

CEN/WS Learning Technologies (tööseminar)

ISO/TC 232 Learning services for non-formal education and training

 

Iluteenused

EVS/TK 49 Ilu- ja isikuteenused

CEN/TC 409 Project Committee- Beauty salon services

CEN/TC 412 Project Committee- Indoor sun exposure services

CEN/TC 435 Project Committee - Tattooing services


Kahjuritõrje

EVS/PK 40 Kahjuritõrje teenuse osutamine

CEN/TC 404 Project Committee - Services of Pest Management companies

 

Kinnisvara
(sh agentuurid,
haldamine)

EVS/TK 36 Kinnisvara korrashoid

CEN/TC 348 Facility Management

CEN/TC 319 Maintenance

Klienditeenindus

ISO/PC 273 Customer contact centres
Konsultatsiooniteenused

CEN/TC 381 Project Committee - Management Consultancy Services

CEN/TC 395 Engineering consultancy services

ISO/TC 280 Management Consultancy

Koristusteenused, jäätmekäitlus ja -ringlussevõtt

EVS/PK 35 Koristusteenused (projekt lõpetatud)

ISO/TC Waste management, recycling and road operation service (asutamisel)

Kriminalistika

CEN/TC 419 Project Committe- Forensic science services

Lennunduse ja meresõidu-turvalisus

CEN/TC 417 Project Commitee - Maritime and port security services

Postiteenused

CEN/TC 331 Postal services

Projektijuhtimine

ISO/TC 258 Project, programme and portfolio management

 


Tervishoiuteenused
(sh hooldusravi, homöopaatia,
e-tervis)

EVS/TK 4 Infotehnoloogia

EVS/PK 46 Arst-homöopaadi teenused

CEN/TC 55 Dentistry

CEN/TC 251 Health informatics

CEN/TC 403 Project Commitee – Aesthetic surgery and aesthetic non-surgical medical services

CEN/TC 414 Project Commitee – Services in osteopaths

CEN/TC 424 Project Committee - Care services for cleft lip and/or palate

CEN/TC 427 Project Committee - Services of Medical Doctors with additional qualification in Homeopathy

CEN/TC 431 Service chain for Social Care Alarms

ISO/TC 215 Health informatics

 

Transport ja logistika

EVS/TK 16 Raudtee

EVS/PK 52 Tolliteenuste osutajate kompetentsinõuded

CEN/TC 320 Transport - Logistics and services

CEN/TC 432 Project Committee - Competency for Customs Representatives

ISO/TC 204 Intelligent transport systems

Tuleohutus

CEN/CENELEC TC 4 Project Commitee - Services for fire safety and security systems


Turism

CEN/TC 329 Tourism services

ISO/TC 228 Tourism and related services

Turu-uuringud ja muud hindamis-teenused

ISO/TC 225 Market opinion and social research

 


Valve- ja turvateenused

CEN/TC 439 Private security services

ISO/TC 292 Security

ISO/PC 284 Management system for quality of private security company (PSC) operations - Requirements with guidance

  Veevärk

ISO/TC 224 Service activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems - Quality criteria of the service and performance indicators

Eestis on teenuste valdkonna standardimise vastu huvi tundnud koristusteenuste, iluteenuste, kinnisvara jt valdkondade esindajad, kes osalevad standardimises läbi eespool nimetatud tehniliste või projektkomiteede töö (vaata Komiteede loetelu). Avaldatud teenusestandarditega on võimalik tutvuda meie e-poe vahendusel (nt ICS grupi nr 3 abil).

Kuna standardimistegevus on pidevas muutumises – mõni varasem projekt on lõpusirgel ning uus loomisel või tegevust alustamas – siis ootame kõiki teenuste osutamise või kasutamisega seotud ning standardimisest huvitatud firmasid, riigiasutusi, eksperte ja teisi huvitatud osapooli ühendust võtma. Oodatud on ettepanekud nii teenuste standardite koostamise kui ka kasutuselevõtu kohta.

Lisainformatsiooni saab Standardiosakonnast.
 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2