Esileht»Standardimine»Töös olevad standardid»Perioodiline ülevaatlus

Algupäraste EVS-i dokumentide perioodiline ülevaatus

Algupärase Eesti standardi ja algupärase publikatsiooni (tehnilise spetsifikatsiooni, EVS juhendi) ülevaatus toimub reeglina iga viie aasta järel ning vajaduse ilmnemisel enne seda, kui selleks on saadud signaal huvitatud osapoolelt. Ülevaatuse eesmärk on kontrollida dokumendi tehnilist taset, vastavust aja nõuetele ja kehtivatele õigusaktidele, kooskõla rahvusvaheliste või Euroopa alusdokumentidega jne.

Ülevaatuse tulemusena:

• pikendatakse dokumendi kehtivust muutmata kujul;
• koostatakse dokumendi muudatus või uustöötlus;
• tühistatakse dokumendi kehtivus.

Standardi ja publikatsiooni ülevaatuse algatab standardi koostaja (tehniline komitee/projektkomitee/töörühm) või Standardikeskus. Teade ülevaatuse algatamise ja otsus tulemuse kohta avaldatakse EVS Teatajas.

Ülevaatusel oleva standardi/publikatsiooni tekstiga tutvumiseks ja selle sisu kohta kommentaaride esitamiseks palume ühendust võtta standardiosakonna või klienditeenindusega.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2