Esileht»Standardimine»Töös olevad standardid»Standardikavandite arvamusküsitlus

Arvamusküsitlus

Eesmärgiga tagada standardite vastuvõtmine, järgides konsensuse põhimõtteid, peab standardite vastuvõtmisele eelnema standardikavandite avalik arvamusküsitlus. Asjast huvitatuil on võimalik ette nähtud perioodi jooksul (reeglina kaks kuud standardikavandi olemasolu kohta teate avaldamisest EVS Teatajas) tutvuda standardikavanditega ning esitada ettepanekuid ja kommentaare kavandi Eesti standardiks sobivuse kohta. Eriti oodatud on teave rahvusvahelise või Euroopa standardi Eesti standardiks mittesobivuse kohta (võimalik vastuolu Eesti õigusaktidega, pole Eestis rakendatav jt põhjustel).

Avalikuks arvamusküsitluseks esitatud standardikavandid (erandkorras ka standardid) on liigitatud rahvusvahelise standardite klassifikaatori (ICS-i) järgi.

Arvamusküsitluse loetelus toodud andmete järjestus on:

 • standardikavandi tähis (NB! ei ole standardi tähis);
  • prEN – Euroopa standardikavand;
  • FprEN (CEN); FprEN (CLC) – Euroopa standardi lõppkavand;
  • prEVS – algupärase standardi kavand;
  • ISO/DIS; IEC/FDIS – rahvusvahelise standardi kavand.
 • standardikavandi pealkiri;
 • standardikavandi käsitlusala;
 • standardikavandi keelsus;
 • alusdokumendi tähis (selle olemasolul);
 • asendusseos (selle olemasolul);
 • arvamuse esitamise tähtpäev.
 
Kavanditega saab tutvuda ja kommentaare esitada Standardikavandite kommenteerimisportaalis: www.evs.ee/kommenteerimisportaal. Kommenteerimisportaali detailse kasutusjuhendi saab PDF-vormingus alla laadida siit ning portaali video kujul kasutamisnäide avaneb siin.
 
Arvamusi Eesti standardikavandite kohta võib esitada ka alljärgneval vormil: *.doc-vormingus või *.dotx-vormingus (Zip-failina) ning Euroopa ja rahvusvaheliste standardikavandite korral EVS/TK kaudu alljärgneval vormil nii eesti kui inglise keeles: arvamusküsitlusvorm.

Teave hetkel arvamusküsitlusel olevate standardikavandite kohta on leitav kahe uusima EVS Teataja rubriikidest: "Standardikavandid arvamusküsitluseks" või siis kommenteerimisportaali (www.evs.ee/kommenteerimisportaal) vahendusel.

Soovitame arvamusküsitlusele pandud standardikavanditega tutvuda igakuiselt. Mugavaim viis sellekohast infot saada on registreerides meie tasuta infoteenuse saajaks. Infoteenus sisaldab ICS-i järgi infot arvamusküsitlusele tulnud Eesti standardite kohta ning teavet uuendatakse üks kord kuus koos EVS Teataja avaldamisega.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2