Esileht»Standardimine»Töös olevad standardid»Tõlgete kommenteerimine

Tõlgete kommenteerimine

Eesmärgiga tagada originaalis mitte-eestikeelsetena koostatud standardite ja standardilaadsete dokumentide (nt tehniline aruanne jne)  eestikeelsena avaldamine täpses ja standardi kasutajatele arusaadavas sõnastuses, eelneb eestikeelse dokumendi avaldamisele kommenteerimine. Asjast huvitatud valdkonna ekspertidel on võimalik ette nähtud perioodi jooksul (reeglina üks kuu tõlke olemasolu kohta teate avaldamisest EVS Teatajas) tutvuda tõlkekavandiga ning esitada ettepanekuid ja kommentaare selle sobivuse kohta (nt originaalteksti võimalik valesti tõlgendamine, ebatäpne sõnakasutus jt põhjustel).

Kommenteerimise loetelus toodud andmete järjestus on:

  • tõlgitud dokumendi tähis;
  • dokumendi eestikeelne pealkiri;
  • dokumendi käsitlusala tõlge;
  • tõlke keelsus;
  • tõlke aluseks oleva dokumendi tähis;
  • kommentaaride esitamise tähtaeg.

Eksperdid saavad tõlgetega tutvuda ja kommentaare esitada kommenteerimisportaalis: www.evs.ee/kommenteerimisportaal. Kommenteerimisportaali kasutusjuhendi saab alla laadida siit.

Kommentaare võib esitada ka alljärgneval vormil: *.doc-vormingus või *.dotx-vormingus (Zip-failina).

Teave hetkel kommenteerimisel olevate tõlgete kohta on leitav uusima EVS Teataja rubriikidest: "Tõlked kommenteerimisel".

Igakuiselt uuendatav teave eestikeelsena avaldatavate Eesti standardite ja standardilaadsete dokumentide kohta, sh eeldatavad kommenteerimise ja avaldamise tähtpäevad, on leitav meie standardimisprogrammist.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2