Esileht»Standardimine»Töös olevad standardid»Koostamisettepanekud

Koostamisettepanekud

Teave Standardikeskusele laekunud algupäraste standardite ja standardilaadsete dokumentide koostamis-, muutmis- ja uustöötlusettepanekute kohta avaldatakse igakuiselt EVS Teataja rubriigis: "Algupäraste standardite ja standardilaadsete dokumentide koostamine".

Iga ettepaneku kohta tuuakse välja: projekti esialgne pealkiri, käsitlusala ja seosed muude kehtivate standardite ja standardilaadsete dokumentidega. Samuti on välja toodud ettepaneku esitaja ja juhised projekti kohta täiendava teabe saamiseks.

Info standardimisprojektide algatamisest kuni valmimiseni (või projekti koostamisest loobumiseni) on leitav meie veebilehele igakuiselt uuendatavast ja avaldatavast Standardimisprogrammist. Standardimisprogrammis on toodud ka projektide avaliku arvamusküsitluse ja avaldamise eeldatavad ajad.

Standardi või standardilaadse dokumendi koostamises on võimalus osaleda mitmel erineval viisil, millest enim levinud on:

Täiendava teabe saamiseks Teid huvitava standardimisprojekti osas palume kontakteeruda Standardiosakonnaga.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2