Esileht»Kasutamistingimused

Kasutustingimused

 

E-poe kasutustingimused

Üldtingimused

E-poest saab tellida kehtivaid ja kehtetuid standardeid, standardikavandeid, standardilaadseid dokumente ja muid e-poe nimekirjas olevaid publikatsioone (edaspidi standardid). Standardid on saadaval elektroonilises (PDF-formaadis failidena) ja/või paberkandjal formaadis vastavalt iga standardi juures olevale infole.

Samuti saab e-poe kaudu kasutada standardite sirvimisteenust.

E-poe kaudu saavad tellida e-poes registreeritud kasutajad (edaspidi kliendid). Standardite sirvimisteenus on kättesaadav ka registreerimata klientidele. Registreerimisel on klient kohustatud esitama enda kohta tõesed andmed. Standardikeskusel on kahtluse korral õigus esitatud andmeid kontrollida ning ebaõigete andmete korral klient ja/või kliendi poolt kasutaud interneti IP aadress või aadressid e-poes blokeerida.

Kliendid on kohustatud kasutama e-poodi ettenähtud eesmärkidel ja heatahtlikult. Nimetatud põhimõtete eiramise korral on Standardikeskusel õigus klient ja/või kliendi poolt kasutatav interneti IP aadress või aadressid e-poes blokeerida.

Tellimine

Standardi tellimiseks tuleb lisada soovitavad standardid ostukorvi ja vormistada tellimus. Ostukorvi lisamiseks tuleb valida soovitav standardi formaat ja keelsus. Vastavalt standardi kättesaadavusele on võimalikud variandid esitatud vastavates rippmenüüdes.

Tellimuse vormistamiseks tuleb valida makse- ning kättetoimetamise meetod. Kui tellimus sisaldab elektroonilises formaadis dokumente, tuleb kinnitada, et on tutvutud ja järgitakse elektrooniliste standardite kasutustingimusi. Enne tellimuse kinnitamist palume tellimuse sisuga hoolikalt tutvuda. Pärast tellimuse kinnitamist tellimuses enam muudatusi teha ei saa.

Standardite eest on võimalik tasuda ülekandega arve alusel, Swedpanga, SEB panga, Sampo panga ja Nordea panga pangalinkidega, Visa ja Mastercard krediitkaartidega ning PayPal maksetevahenduskeskkonna kaudu.

Kõikide maksemeetodite puhul genereeritakse arve automaatselt kasutajakontol märgitud isiku (kui aadressi väljale on märgitud andmed ettevõte kohta, siis vastava ettevõtte) nimele. Maksemeetodi "Arvega tasumine" puhul on maksetähtajaks 10 päeva. E-poe poolt genereeritud arve palume lugeda originaalarveks ning vajadusel kasutada selle väljatrükki. Reeglina Standardikeskus tellimuse eest eraldi arvet ei esita.

 

Tellimuste täitmine

Kui ei ole kokku lepitud teisiti, täidetakse tellimused pärast standardite eest tasumist. Tellimused täidetakse üldjuhul kolme tööpäeva jooksul. Täitmise aega hakatakse arvestama Standardikeskusele makse laekumise või pangalinkide ja krediitkaardimaksete korral laekumise kinnitamise saamise päevast arvates. Tellimuse täitmise erinevatest etappidest teavitatakse klienti e-kirja teel, samuti on võimalik järgida tellimuse täitmist kliendi „minu konto“ lehelt.

Elektroonilised standardid toimetatakse tellijale läbi nende allalaadimiseks kättesaadavaks tegemise tellija „minu konto“ lehel. Kui tellimus sisaldab ainult elektroonilisi standardeid ning tasumisviisiks valitakse pangalink, krediitkaart või PayPal, on tellitud elektroonilised standardid kättesaadavad koheselt pärast makse kinnitamist. Kui mõne elektroonilise standardi puhul ei ole PDF dokument eelnevalt koostatud, teavitatakse vastavast asjaolust standardi lisamisel ostukorvi ja tellimuse esitamisel. Sellisel juhul täidetakse tellimus standardi elektroonilise faili valmimisel, kuid mitte hiljem, kui kolme tööpäeva jooksul.
Elektrooniliste standardite soetamisel peab klient järgima elektrooniliste dokumentide kasutustingimusi.

Paberkandjal dokumendid saadetakse kliendile vastavalt tarnemeetodi valikule kas Omniva vahendusel või kui klient on valinud tarnemeetodiks „tulen ise järele“, antakse tellitud standardid üle Standardikeskuse klienditeeninduses aadressil Akadeemia tee 21/6, Tallinn. Omniva kaudu standardi tellimisel lisandub tellimuse täitmise ajale Omniva kättetoimetamise aeg (Eesti kuni 3 tööpäeva, Euroopas kuni 4 tööpäeva ja muu maailm kuni 7 tööpäeva). Standardite postitamisest või klienditeeninduses kättesaadavaks saamisest teavitatakse klienti eraldi e-kirjaga.

Kaebuste lahendamine

Tellijal on õigus 14 päeva jooksul alates standardi kättetoimetamise päevast standard tagastada ja saada tasutud raha tagasi (v.a. transpordikulu). Tagastatavad standardid ei tohi olla kasutatud või muul viisil rikutud. Tellitud elektroonilised standardid ei kuulu tagastamisele. Elektroonilise dokumendi arve saab tühistada 14 päeva jooksul, kui nähtub, et dokument ei ole selle aja jooksul kliendi „minu konto“ lehelt alla laetud.

Kui soetatud standard on puudustega, on kliendil õigus esitada Standardikeskusele kaebus soovitavalt kolme päeva jooksul, kuid mitte hiljem kui kahe aasta jooksul alates standardi üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peaks klient säilitama kindlasti ostuarve, mis tõendab, et standard on ostetud Standardikeskuselt. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Standardikeskus probleemi lahendamata jätta.

Puudusega standardi korral on kliendil õigus:
1. Nõuda esmalt standardi parandamist või asendamist korrektse standardiga;
2. Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
a. ei ole võimalik standardit parandada või asendada,
b. parandamine või asendamine ebaõnnestub,
c. Standardikeskus ei ole puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
d. Standardi parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

E-poest ostetud kaupade või teenustega seotud kaebused tuleb edastada täites tagasiside vormi, e-posti aadressile: standard(ät)evs.ee või aadressile: Akadeemia tee 21/6, Talllinn 12618, Eesti

Standardite sirvimisteenuse kasutamine

Standardite sirvimisteenuse kasutamiseks tuleb Teil meie e-poest otsida huvipakkuv standard, avada e-poes standardi detailvaade, valida „Tervikteksti sirvimine“ valikukastist sobiv keel ning klõpsata lingil „Vaata tervikteksti“.
Standardi sirvimisteenuse eest on võimlaik tasuda üksnes järgmiste e-maksevahenditega: Swedbanki, SEB, Nordea ja Sampo panga pangalingiga; Visa ja Mastercard krediitkaartidega või kasutades PayPal maksekeskkonda.


NB. Kui sa soovite standardi sirvimise eest arvet, peate sirvimisteenuse kasutamise hetkel olema meie süsteemi sisse loginud. Sisse loginud kasutajatele koostab süsteem PDF-formaadis arve, mille saate hiljem alla laadida oma kontolt. Sisse logimata kasutajatele Standardikeskus tagantjärele arvet ei koosta.

Standard avaneb sirvimiseks vahetult pärast makse aktsepteerimist kasutaja arvutis turvalises aknas. Standardit saab üksnes lugeda, keelatud on väljatrüki tegemine ja standardi salvestamine kasutaja arvutisse. Standard jääb lugemiseks avatuks 24 tunni jooksul. Taasavada saab standardit kasutades veebilehitseja aadressireal olevat veebiaadressi. Tellimuse hetkel sisse loginud registreeritud kasutajad saavad taasavada teksti oma kontol „tellitud standardite“ lehel oleva lingi kaudu või neile e-kirjaga saadetud lingi kaudu, registreerumata kasutajad või kasutajad, kes ei olnud tellimise hetkel sisse loginud, peavad veebilehe aadressi ise säilitama.

Standardi sirvimisteenuse eest raha ei tagastata vä. juhul, kui selgub, et sirvitav standard oli vigane (näiteks ei olnud standard loetav või sisu ei vastanud standardi tähisele või pealkirjale) või standard ei avanenud sirvimiseks. Selliste juhuste tekkimisel on kliendil õigus esitada Standardikeskusele kaebus soovitavalt kolme päeva jooksul, kuid mitte hiljem kui kahe aasta jooksul alates standardi sirvimisõiguse soetamise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peaks klient säilitama kindlasti ostuarve või muu info (näiteks maksekorralduse koopia), mis võimaldab tõestada, et klient kasutas Standardikeskuse sirvimisteenust. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Standardikeskus probleemi lahendamata jätta.

Puudusega sirvitava standardi korral on kliendil õigus:
1. Nõuda esmalt sirvitava standardi parandamist või sirvimiseks kättesaadavaks tegemist;
2. Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
a. ei ole võimalik sirvitavat standardit parandada või asendada,
b. parandamine või asendamine ebaõnnestub,
c. Standardikeskus ei ole puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
d. Sirvitava Standardi parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid
ebamugavusi.

Veebilehe kasutustingimused

Standardikeskuse veebilehel sisalduv informatsioon on koostatud ja loodud Standardikeskuse poolt ning selle kasutamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele. Meie kodulehel olevat informatsiooni võite kasutada oma tarbeks või endale teabe hankimisel. Kui soovite kasutada veebilehel olevat infot teistele esitamiseks või muul viisil, kui oma tarbeks, palume võtta meiega ühendust.

Isikuandmete töötlemine ja kaitse

MTÜ Eesti Standardikeskus töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

Standardikeskus kasutab registreerimisel või e-poe kaudu meile edastatud andmeid (sh isikuandmeid) Teie täiendava nõusolekuta ainult alltoodud viisidel:

Teie e-poes tellitud toodete või infoteenuste kättetoimetamiseks. Selleks võime muuhulgas saata Teile Teie eraldiseisva nõusolekuta e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mis puudutavad teie poolt tellitud tooteid või teenuseid või teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides.

Kui kasutate standardikavandite kommenteerimiseks standardite avaliku arvamusküsitluse portaali, säilitame iga Teie esitatud kommentaari juures Teie nime ja e-kirja aadressi ning lisame need standardikavandi kommentaaride koondfaili.

Kui olete meile andnud oma kontol nõusoleku teavitavate e-kirjade saatmiseks, kasutame Teie andmeid ka meie tootetutvustuste või turunduslike teadete saatmiseks e-kirja teel. Vastava nõusoleku saate igal hetkel tagasi võtta oma kontol seadeid muutes või esitades vastava soovi meie klienditeenindusele.

Teil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.

Täiendav info: 605 5060, standard(ät)evs.ee

 

Print