Esileht»Teenused»EVS Teataja

EVS Teataja

EVS Teataja on Standardikeskuse ametlik väljaanne, mis ilmub elektroonselt EVS-i veebilehel 2 korda kuus, reeglina iga kuu esimese ja kolmanda töönädala jooksul. Vastavalt Toote nõuetele vastavuse seadusele jõustuvad Eesti standardid pärast nende avaldamist EVS Teatajas, samuti tunnistatakse standardid kehtetuks vastavasisulise teate avaldamisega EVS Teatajas.

EVS Teatajas tuuakse:

 • standardimistegevusi (nt tehniliste komiteede asutamist) puudutav teave,
 • avalikuks arvamusküsitluseks esitatud standardikavandite loetelu valdkonniti,
 • avaldatud Eesti standardite loetelu valdkonniti,
 • asendatud või tühistatud standardite loetelu valdkonniti,
 • harmoneeritud standardeid üle võtvate Eesti standardite nimekirjad,
 • kommenteerimiseks avatud tõlkemeetodil koostatavate Eesti standardite kavandite loetelu,
 • algupäraste Eesti standardite koostamisettepanekute loetelu,
 • algupäraste standardite ülevaatust puudutav teave,
 • eestikeelsetele standarditele koostatud standardiparanduste loetelu,
 • standardipealkirjade muutmist puudutav teave,
 • eestikeelsena avaldatud standardite loetelu.
Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2