Esileht»Tooted ja teenused»Infoteenus»Uued eestikeelsed standardid»Standardid 2009

Uued eestikeelsed standardid 2009

Detsember 2009

Novembris kinnitatud ja detsembris müügile saabunud uued eestikeelsed standardid.

EVS-EN 50341-1:2006+A1:2009
Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 45 kV. Osa 1: Üldnõuded - ühised eeskirjad 415.-

EVS-EN 13162:2008
Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud mineraalvillatooted. Spetsifikatsioon 219.-

EVS-EN 13163:2008
Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud paisutatud vahtpolüstüreenist tooted. (EPS) Spetsifikatsioon 243.-

EVS-EN 60034-30:2009
Pöörlevad elektrimasinad. Osa 30: Ühekiiruseliste kolmefaasiliste lühisrootoriga asünkroonmootorite tõhususklassid (IE-kood) 155.-

EVS-EN 60076-6:2008
Jõutrafod. Osa 6: Reaktorid 356.-

EVS-EN ISO 9229:2008
Soojusisolatsioon. Sõnavara 397.-

EVS-EN ISO 10456:2008
Ehitusmaterjalid ja -tooted. Soojus- ja niiskustehnilised omadused. Tabuleeritud arvutusväärtused ja deklareeritavate ning arvutusväärtuste määramise meetodid 188.-

EVS-EN 228:2008+NA:2009
Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid 124.-

EVS-EN 228/NA:2009
Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid. Eesti standardi rahvuslik lisa 68.-

EVS-EN 590:2009+NA:2009
Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid. 114.-

EVS-EN 590/NA:2009
Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid. Eesti standardi rahvuslik lisa 68.-

EVS-EN 1279-1:2004
Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa1: Üldist, mõõtmete tolerantsid ja süsteemikirjelduse eeskirjad 178.-

EVS-EN 1279-5:2006+A1:2008
Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 5: Vastavushindamine 198.-

EVS-EN 12635:2003+A1:2009
Tööstus-, kommerts- ning graažiuksed ja -väravad. Paigaldamine ja kasutamine 135.-

EVS-EN 15221-2:2006
Kinnisvarakeskkonna juhtimine: Osa 2: Kinnisvarakeskkonna juhtimise lepingute ettevalmistamine 229.-

EVS 758:2009 (uustöötlus)
Metroloogia. Terminid ja määratlused 271.-

EVS-EN 14154-1:2005+A1:2007
Veearvestid. Osa 1: Üldnõuded 256.-

EVS-EN 14154-2:2005+A1:2007
Veearvestid. Osa 2: Paigaldus ja kasutamistingimused 155.-

EVS-EN 14154-3:2005+A1:2007
Veearvestid. Osa 3: Katsemeetodid ja seadmed 315.-

EVS-HD 60364-7-721:2009
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-721: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Sõidukelamute elektripaigaldised 155.-

EVS-EN 508-1:2008
Plekist katusetooted. Isekandvate terasest, alumiiniumist ja roostevabast terasest plekist valmistatud toodete spetsifikatsioon. Osa 1: Teras 243.-

EVS-EN 60099-4:2004+A1:2008+A2:2009
Liigpingepiirikud. Osa 4: Sädemiketa metalloksiid-liigpingepiirikud vahelduvvoolusüsteemidele 377.-

EVS-EN 12697-5:2002+A1:2007
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 5: Näiva erimassi määramine 155.-

EVS-EN 12697-6:2003+A1:2007
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 6: Asfaltproovikehade mahumassi määramine 135.-

EVS-EN 12697-13:2001
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 13: Temperatuuri mõõtmine 92.-

EVS-EN 12697-38:2004
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 38: Üldkasutatavad seadmed ja kalibreerimine 145.-

EVS-EN 60664-5:2008
Madalpingepaigaldistes kasutatavate seadmete isolatsiooni koordinatsioon. Osa 5: Üldmeetod enimalt 2 mm laiuste õhk- ja roomevahemike kindlaksmääramiseks 256.-

EVS-EN 71-8:2003+A4:2009
Mänguasjade ohutus. Osa 8: Kiiged, liumäed ja teised sarnased mänguasjad sise- ja välistingimustes 229.-

EVS-EN 12899-1:2007
Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Osa 1: Liiklusmärgid 256.-

EVS-EN 12899-4:2007
Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Osa 4: Tehase tootmisohje 135.-

EVS-EN 12899-5:2007
Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Osa 5: Esmane tüübikatsetus 135.-

EVS-EN 12697-27:2001
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 27: Proovivõtmine 155.-

EVS-EN 1168:2006+A2:2009
Betoonvalmistooted. Õõnespaneelid 271.-

EVS-EN 1176-1:2008
Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 1: Üldised ohutusnõuded ja katsemeetodid 315.-

EVS-EN 1176-2:2008
Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 2: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid kiikede jaoks 166.-

EVS-EN 1176-3:2008
Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 3: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid liumägedele 155.-

EVS-EN 1176-4:2008
Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 4: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid trossradadele 145.-

EVS-EN 1176-5:2008
Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 5: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid karussellidele 155.-

EVS-EN 1176-6:2008
Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 6: Täiendavad erilised ohutusnõuded ja katsemeetodid õõtsumisvahenditele 166.-

November 2009

Oktoobris kinnitatud ja novembris müügile saabunud uued eestikeelsed standardid.

EVS-EN 1991-4:2006+NA:2009
Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 4: Puiste- ja vedelikmahutite koormused 336.-

EVS-EN 1991-4/NA:2009
Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 4: Puiste- ja vedelikmahutite koormused. Eesti standardi rahvuslik lisa 92.-

EVS-EN 13850:2002+A1:2008
Postiteenused. Teenuse kvaliteet. Prioriteetsete ja esimese klassi üksikute kirisaadetiste postitamisest kättetoimetamiseni kulgemisaja mõõtmine 256.-

EVS-EN 1090-2:2008
Teras- ja alumiiniumkonstruktsiooonide valmistamine. Osa 2: Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele 394.-

EVS-EN 58:2004
Bituumen ja bituumensideained. Bituumensideainete proovide võtmine 178.-

EVS-EN 1426:2007
Bituumen ja bituumensideained. Nõelpenetratsiooni määramine 124.-

EVS-EN 1427:2007
Bituumen ja bituumensideained. Pehnemistäpi määramine - kuuli-rõnga meetod 124.-

EVS-EN 15381:2008
Geotekstiilid ja geotekstiilipõhised tooted. Nõutavad omadused kasutamisel katendites ja asfaltkihtides 219.-

EVS-EN 81-70:2003+A1:2005
Liftide ehituse ja paigaldamise ohutusnõuded. Eriseaded sõidu- ja kauba-sõidu liftidele. Osa 70: Inimeste, kaasaarvatud puuetega inimeste ligipääs liftidele 188.-

EVS-EN 15287-1:2007
Korstnad. Projekteerimine, paigaldamine ja kasutuselevõtmine. Osa 1: Korstnad ruumisisese õhuvarustusega kütteseadmetel 295.-

EVS-EN ISO 707:2008
Piim ja piimatooted. Proovivõtujuhend 229.-

EVS-EN 845-1:2005+A1:2008
Müüritarvikute spetsifikatsioon. Osa 1: Müüriankrud, tõmbelindid, talakingad ja konsoolid 256.-

EVS-EN 845-3:2005+A1:2008
Müüritarvikute spetsifikatsioon. Osa 3: Sängitusvuugi terassarrusvõrgud 188.-

EVS-EN 13279-1:2008
Kipssideained ja kipsmördi kuivsegud. Osa 1: Määratlused ja nõuded 155.-

EVS-EN 50119:2009
Raudteealased rakendused. Püsipaigaldised. Elektertranspordi kontaktliinid 315.-

EVS 875-11:2009
Vara hindamine. Osa 11: Võrdlusmeetod 243.-

Oktoober 2009

Septembris kinnitatud ja oktoobris müügile saabunud uued eestikeelsed standardid.

EVS-EN 13175:2003+A2:2007 
Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Nõuded vedelgaaside (LPG) mahuti klappidele ja abiseadmetele ning nende katsetamine 188.-

EVS-EN 60849:2003
Häirteadustuse helisüsteemid 166.-

EVS 901-1:2009
Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid 178.-

EVS 901-2:2009
Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained 209.-

EVS 901-3:2009
Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud 295.-

EVS-EN 1436:2007+A1:2009
Teekattemärgised. Ekspluatatsiooni-omadused teede kasutajatele 178.-

EVS-ISO/IEC 27005:2009
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturvariski haldus 256.-

EVS-ISO/IEC 38500:2009
Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis 135.-

EVS-EN 589:2008
Mootorikütused. Vedelgaas. Nõuded ja katsemeetodid 124.-

EVS-EN 14214:2009
Mootorikütused. Rasvhapete metüülestrid (FAME) diiselmootorite jaoks. Nõuded ja katsemeetodid 135.-

EVS 828:2009
Sertifikaadid Eesti Vabariigi isikutunnistusel 292.-

September 2009

Augustis kinnitatud ja septembris müügile saabunud uued eestikeelsed standardid.

EVS-EN 15376:2008
Mootorikütused. Etanool mootoribensiini segukomponendina. Nõuded ja katsemeetodid 105.-

EVS-EN 12620:2005+A1:2008
Betooni täitematerjalid 256.-

EVS-EN 13242:2006+A1:2008
Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid 229.-

EVS-EN 71-2:2006+A1:2007
Mänguasjade ohutus. Osa 2: Süttivus 155.-

EVS-EN 1176-7:2008
Mänguväljaku seadmed. Osa 7: Juhised paigaldamise, kontrollimise, hooldamise ja kasutamise kohta 105.-

ISO/TR 26122:2008 tõlge
Informatsioon ja dokumentatsioon. Tööprotsesside analüüs dokumentide haldamiseks 135.-

EVS-HD 60364-5-534:2008
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Kaitselahutamine, lülitamine ja juhtimine. Jaotis 534: Liigpingekaitsevahendid 155.-

EVS-EN 15221-1:2006
Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 1: Terminid ja määratlused 135.-

CEN/TS 15331:2005 tõlge
Ehitiste hooldusteenuste kavandamise, korraldamise ja kontrollimise kriteeriumid 166.-

EVS-HD 60364-7-729:2009
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-729: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Teenindus- ja hoolduskäigud 145.-

EVS-EN ISO 8261:2002
Piim ja piimatooted. Mikrobioloogilisteks uuringuteks katseproovide, algsuspen-sioonide ja kümnendilahjenduste valmistamise üldjuhend 135.-

EVS-EN 15528:2008
Raudteealased rakendused. Liinikategooriad veeremi ja infrastruktuuri piirkoormuste vahelise ühilduvuse määramiseks 243.-

August 2009

Juulis kinnitatud ja augustis müügile saabunud uued eestikeelsed standardid.

EVS-EN 1439:2008
Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Vedelgaasi balloonide kontrolliprotseduurid enne ja pärast täitmist ning täitmise ajal 198.-
 
EVS-EN 1440:2008
Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Vedelgaasi korduvtäidetavate tranporditavate balloonide perioodiline tehniline ülevaatus 219.-
 
EVS-EN 60601-1-3:2008
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-3: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Kiirguskaitse nõuded diagnostilistele röntgenseadmetele 256.-
 
EVS-EN 349:1998+A1:2008
Masinate ohutus. Minimaalsed vahekaugused vältimaks inimese kehaosade muljumisohtu 105.-
 
EVS-EN 1993-3-1:2006+NA:2009
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3-1: Tornid, mastid ja korstnad. Tornid ja mastid 315.-
 
EVS-EN 1993-3-1/NA:2009
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3-1: Tornid, mastid ja korstnad. Tornid ja mastid. Eesti standardi rahvuslik lisa 155.-
 
EVS-EN ISO 22005:2008
Jälgitavus sööda ja toidu käitlemisahelas. Üldised põhimõtted ja põhinõuded süsteemi kavandamisel ning rakendamisel 105.-

Juuli 2009

Juunis kinnitatud ja juulis müügile saabunud uued eestikeelsed standardid.

EVS 827:2004
Turvakiibi rakendus ja liides 323.-
 
EVS 828:2004
Sertifikaadid Eesti Vabariigi isikutunnistusel 292.-
 
EVS 867:2003+ A1:2007+A2:2008
Raudteealased rakendused. Reisijate ooteplatvormid 135.-

Juuni 2009

Mais kinnitatud ja juunis müügile saabunud uued eestikeelsed standardid. 

EVS-EN 1015-1:2004 +A1:2007
Müürimörtide katsemeetodid. Osa 1: Terastikulise koostise määramine (sõelanalüüs) 92.-
 
EVS-EN 1015-2:2004 +A1:2007
Müürimörtide katsemeetodid. Osa 2: Mördiproovide võtmine ja katsemörtide valmistamine 92.-
 
EVS-EN 1015-3:2004+ A2:2007
Müürimörtide katsemeetodid. Osa 3: Mördisegu konsistentsi määramine (raputuslaud) 105.-
 
EVS-EN 1015-6:2005 +A1:2007
Müürimörtide katsemeetodid. Osa 6: Mördisegu näivtiheduse määramine 92.-
 
EVS-EN 1015-9:2004 +A1:2007
Müürimörtide katsemeetodid. Osa 9: Mördi kasutatavus- ja korrigeerimisaja määramine 105.-
 
EVS-EN 1015-10:2005 +A1:2007
Müürimörtide katsemeetodid. Osa 10: Kivistunud mördi kuiva näivtiheduse määramine 80.-
 
EVS-EN 1015-11:2004 +A1:2007
Müürimörtide katsemeetodid. Osa 11: Kivistunud mördi painde- ja survetugevuse määramine 114.-
 
EVS-EN 13501-1:2007
Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 1: Klassifikatsioon tuletundlikkuse katsete alusel 256.-
 
EVS-EN 13501-2:2007
Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 2: Klassifikatsioon tulepüsivuskatsete alusel, välja arvatud ventilatsioonisüsteemid 295.-
 
EVS-ISO/IEC 12207:2009
Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Tarkvara elutsükli protsessid 356.-
 
EVS-EN 15004-1:2008
Statsionaarsed tulekustutussüsteemid. Gaaskustutussüsteemid. Osa 1: Projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine 336.-
 
EVS-EN 15004-:2008
Statsionaarsed tulekustutussüsteemid. Gaaskustutussüsteemid. Osa 4: Füüsikalised omadused ja gaaskustutus-süsteemide projekteerimine kustutusgaasi HFC 125 jaoks 114.-
 
EVS-EN 15004-5:2008
Statsionaarsed tulekustutussüsteemid. Gaaskustutussüsteemid. Osa 5: Füüsikalised omadused ja gaaskustutus-süsteemide projekteerimine kustutusgaasi HFC 227ea jaoks 114.-
 
EVS-EN 15004-6:2008
Statsionaarsed tulekustutussüsteemid. Gaaskustutussüsteemid. Osa 6: Füüsikalised omadused ja gaaskustutus-süsteemide projekteerimine kustutusgaasi HFC 23 jaoks 114.-
 
EVS-EN 14899:2006
Jäätmete iseloomustus. Jäätmematerjalidest proovide võtmine. Proovivõtukava koostamise ja rakendamise raamistik 178.-

Mai 2009

Aprillis kinnitatud ja mais müügile saabunud uued eestikeelsed standardid.

EVS-ISO/IEC 90003:2009
Tarkvaratehnika. Juhised ISO 9001:2000 rakendamiseks tarkvarale 487.-

EVS-EN ISO 15189:2008
Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse erinõuded 229.-

EVS 840:2009 (uustöötlus)
Radooniohutu hoone projekteerimine 155.-

EVS 904:2009
Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Tööstushooned ja loomalaudad 219.-

EVS-EN 50423-3-20:2009
Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV kuniI 45 kV. Osa 3-20: Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN) 166.-

EVS-EN 480-1:2006
Betooni ja mördi keemilised lisandid. Katsemeetodid. Osa 1: Katsetamisel kasutatav etalonbetoon ja etalonmört 114.-

EVS-EN 480-2:2006
Betooni ja mördi keemilised lisandid. Katsemeetodid. Osa 2: Tardumisaja määramine 105.-

EVS-EN 771-6:2005
Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 6: Looduslikud müürikivid 188.-

EVS 821:2009
BDOC. Digitaalallkirja vorming 292.-

EVS-EN 14650:2005
Betoonvalmistooted. Tehase tootmisohje üldreeglid metallkiudbetooni tootmisel 80.-

EVS-EN 14651:2005+A1:2007 
Metallkiudbetooni katsemeetodid. Paindetõmbetugevuse määramine 145.-

EVS-EN 14721:2005+A1:2007
Metallkiudbetooni katsemeetodid. Metallkiudude sisalduse määramine betoonisegus ja kivistunud betoonis 92.-

EVS-EN 14845-1:2007 
Betoonis kasutatavate kiudude katsemeetodid. Osa 1: Etalonbetoon 105.-

EVS-EN 14845-2:2006 
Betoonis kasutatavate kiudude katsemeetodid. Osa 2: Mõju betoonile 80.-

EVS-EN 14843:2007
Betoonvalmistooted. Trepid 219.-

EVS-EN 14991:2007
Betoonvalmistooted. Vundamendielemendid 188.-

EVS-EN 14992:2007
Betoonvalmistooted. Seinaelemendid 219.-

EVS-EN 1745:2002
Müüritis ja müüritisetooted. Arvutuslike soojusväärtuste määramise meetodid 271.-

Aprill 2009

Märtsis kinnitatud ja aprillis müügile saabunud uued eestikeelsed standardid.

EVS-EN 1995-1-1:2005+NA:2007+A1:2008+NA:2009
Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldist. Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks 356.-

EVS-EN 1995-1-1/NA:2007+A1:2008/NA:2009
Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldist. Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks. Eesti standardi rahvuslik lisa 135.-

EVS-EN 61557-7:2007
Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 7: Faasijärjestus 124.-

EVS-EN 61557-8:2007
Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 8: IT-süsteemide isolatsiooniseireseadmed 188.-

EVS-EN 61557-12:2008
Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 12: Talitluse mõõte- ja seireseadmed 315.-

EVS-EN 1993-5:2007+NA:2009
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 5: Vaiad 315.-

EVS-EN 1993-5/NA:2009
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 5: Vaiad. Eesti standardi rahvuslik lisa 105.-

EVS-EN 1993-6:2007+NA:2009
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 6: Kraanasid kandvad konstruktsioonid 243.-

EVS-EN 1993-6/NA:2009
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 6: Kraanasid kandvad konstruktsioonid. Eesti standardi rahvuslik lisa 114.-

EVS-EN 60947-1:2008
Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 1: Üldreeglid 415.-

EVS-EN 60947-2:2006
Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 2: Kaitselülitid 415.-

EVS-EN 60601-1:2006
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele 559.-

Märts 2009

Veebruaris kinnitatud ja märtis müügile saabunud uued eestikeelsed standardid.

EVS-EN 1994-2:2005+NA:2009
Eurokoodeks 4: Terasest ja betoonist komposiitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 2: Üldreeglid ja reeglid sildade projekteerimiseks 315.-

EVS-EN 1994-2/NA:2009
Eurokoodeks 4: Terasest ja betoonist komposiitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 2: Üldreeglid ja reeglid sildade projekteerimiseks. Eesti standardi rahvuslik lisa 92.-

EVS-ENV 13803-1:2004
Raudteealased rakendused. 1435 mm ja laiema rööpmelaiusega rööbastee projekteerimine. Osa 1: Raudteerada 315.-

EVS-EN 62305-4:2006 
Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid 336.-

EVS-EN 60076-1:2002 
Jõutrafod. Osa 1: Üldist 256.-

EVS-IEC 60076-7:2009
Jõutrafod. Osa 7: Õlitäitega jõutrafode koormusjuhend 256.-

EVS-EN 62271-202:2007
Kõrgepingejaotla ja juhtimisaparatuur. Osa 202: Tehasetooteline kõrgepinge/madalpingealajaam 295.-

EVS-HD 588.1 S1:2003
Kõrgepinge katsetehnika. Osa 1: Üldised määratlused ja katsenõuded 271.-

EVS-HD 60364-1:2008 
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused 243.-

EVS-EN 1996-2:2006+NA:2009
Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 2: Projekteerimise alused, materjalide valik ja tööde tegemine 198.-

EVS-EN 1996-2/NA:2009
Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 2: Projekteerimise alused, materjalide valik ja tööde tegemine. Eesti standardi rahvuslik lisa 80.-

EVS-EN 1996-3:2006+NA:2009
Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3: Armeerimata kivikonstruktsioonide lihtsustatud arvutus 219.-

EVS-EN 1996-3/NA:2009
Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3: Armeerimata kivikonstruktsioonide lihtsustatud arvutus. Eesti standardi rahvuslik lisa 92.-

Veebruar 2009

Jaanuaris kinnitatud ja veebruaris müügile saabunud uued eestikeelsed standardid.

EVS 900:2009
Koristusvaldkonna sõnavara 295.-

EVS-EN 1762:2004
Kummist voolikud ja voolikühendused vedelgaasile (vedelas või gaasilises olekus) ja maagaasile rõhuga kuni 25 baari (2,5 MPa). Spetsifikatsioon 124.-

EVS-EN 12819:2002
Maapealsete vedelgaasi mahutite, suuremad kui 13 m3, kontroll ja ümberkvalifitseerimine 155.-

EVS-EN 14071:2005
Vedelgaasi mahutite ülerõhu kaitseklapid. Abiseadmed 166.-

EVS 899:2009
Kvantitatiivsed struktuur-aktiivsus analüüsid. Mudelite koostamine ja kasutamine 105.-

Jaanuar 2009

Detsembris kinnitatud ja jaanuaris müügile saabunud uued eestikeelsed standardid.

EVS-EN 13232-6:2005
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 6: Jäigad teravnurksed ja tömbid riströöpad 188.-

EVS-EN 13232-7:2006
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 7: Liikuvate osadega riströöpad 271.-

EVS-EN 13232-8:2007
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 8: Pikenemiskompensaatorid 209.-

EVS-EN 13232-9:2006
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 9: Pöörmerajatised 295.-

EVS-EN 13501-5:2006
Ehitustoodete ja -elementide tuleohutus-alane klassifikatsioon. Osa 5: Katuse-katete klassifikatsioon tuletundlikkuse katsete alusel 198.-

EVS-EN 61557-1:2007
Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalis-pingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 1: Üldnõuded 166.-

EVS-EN 61557-2:2007
Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalis-pingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 2: Isolatsioonitakistus 114.-

EVS-EN 61557-3:2007
Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalis-pingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 3: Rikkesilmuse näivtakistus 124.-

EVS-EN 61557-4:2007
Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 4: Maandusjuhtide ja potentsiaaliühtlustusjuhtide takistus 114.-

EVS-EN 61557-5:2007
Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 5: Maandustakistus 114.-

EVS-EN 61557-6:2007
Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalis-pingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 6: Rikkevoolukaitseaparaatide tõhusus TT-, TN- ja IT-süsteemides 135.-

EVS-EN 12663:2000
Raudteealased rakendused. Nõuded raudteeveeremi kerekonstruktsioonidele 155.-

EVS-EN 14198:2005
Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Nõuded veduriga veetavate rongide pidurisüsteemidele 219.-

EVS-EN 14411:2007
Keraamilised plaadid. Määratlused, liigitus, omadused ja märgistus 271.-

EVS-EN 12004:2008
Plaatimissegud ja -liimid. Nõuded, vastavuse hindamine, klassifikatsioon ja määramine 178.-

EVS-EN 13119:2007
Rippfassaadid. Terminoloogia 276.-

EVS-EN 14783:2006
Plekist täielikult toetatavad katuse- ja seinakatteelemendid. Spetsifikatsioon ja nõuded 188.-

EVS 894:2008
Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides 229.-

EVS-EN 60601-1-1:2002
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-1: Üldised ohutusnõuded. Kollateraalstandard: Ohutusnõuded elektrilistele meditsiinisüsteemidele 209.-

CEN/TR 12101-5:2005
Suitsu ja soojuse kontrollsüsteemid. Osa 5: Juhised ja arvutusmeetodid suitsu ja soojuse eemaldamise süsteemidele 315.-

EVS 902:2008
Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised standardi ISO 9001:2000 rakendamiseks haridusasutustes 188.-

EVS 903:2008
Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised standardi ISO 9001:2000 rakendamiseks kohalikus omavalitsuses 243.-

EVS 875-10:2008
Vara hindamine. Osa 10: Objekti ülevaatus ja andmete kogumine 209.-

EVS-EN 60728-1:2008
Televisiooni-, heli- ja multimeedia-signaalide kaabelvõrgud. Osa 1: Süsteemi pärisuuna-ahela näitajad 377.-

EVS 811:2006 (ingliskeelne)
Building design (Hoone ehitusprojekt) 229.-

EVS-EN ISO 10077-1:2006 
Akende, uste ja luukide soojustehniline toimivus. Soojusjuhtivuse arvutus. Osa 1: Üldosa 219.-

EVS-EN ISO 10077-2:2003 
Akende, uste ja luukide soojustehniline toimivus. Soojusjuhtivuse arvutus. Osa 2: Raamide numbriline arvutusmeetod 188.-

EVS-EN 13947:2007
Rippfassaadide soojustehniline toimivus. Soojusjuhtivuse arvutamine 256.-

EVS-EN ISO 13485:2004
Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteem. Normatiivsed nõuded 271.-

EVS-EN ISO 9001:2008
Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded 376.-

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2