Esileht»Teenused»Infoteenus»Uued eestikeelsed standardid

Uued eestikeelsed standardid

Jaanuar 2018

Jaanuaris avaldatud ja jaanuaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 812-4:2018
Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus

EVS-EN 1993-4-1:2007/A1:2018
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-1: Puistemahutid

EVS-EN 1993-4-1:2007/NA:2018
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-1: Puistemahutid. Eesti standardi rahvuslik lisa

EVS-EN 1993-4-1:2007+A1+NA:2018
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-1: Puistemahutid

EVS-EN 490:2011+A1:2017
Betoonist rea- ja erikatusekivid katuste katmiseks ja seinte vooderdamiseks. Spetsifikatsioon

EVS-EN ISO 12944-4:2018
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 4: Pinnatüübid ja pinna ettevalmistamine

EVS-EN ISO 14253-1:2018
Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Töödeldavate detailide ja mõõtevahendite kontrollimine mõõtmete alusel. Osa 1: Spetsifikatsioonile vastavuse või mittevastavuse tõendamise otsustusreeglid

EVS-IEC 60050-161:2015/A2:2018
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 161: Elektromagnetiline ühilduvus

EVS-IEC 60050-161:2015+A1+A2:2018
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 161: Elektromagnetiline ühilduvus

Detsembris avaldatud ja jaanuaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 15258:2008
Betoonvalmistooted. Tugiseinaelemendid

EVS-EN 1993-1-6:2007/A1:2017
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-6: Koorikkonstruktsioonide tugevus ja stabiilsus

EVS-EN 1993-1-6:2007/NA:2017
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-6: Koorikkonstruktsioonide tugevus ja stabiilsus. Eesti standardi rahvuslik lisa

EVS-EN 1993-1-6:2007+A1+NA:2017
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-6: Koorikkonstruktsioonide tugevus ja stabiilsus

EVS-EN 228:2012/NA:2017
Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid. Eesti standardi rahvuslik lisa

EVS-EN 228:2012+A1+NA:2017
Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 50065-1:2011
Madalpingelistes elektripaigaldistes kasutatav signalisatsioon sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 1: Üldnõuded, sagedusalad ja elektromagnetilised häiringud

EVS-EN 60601-2-44:2009+A11+A1+A2
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-44: Erinõuded kompuutertomograafias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

EVS-EN ISO 11290-1:2017
Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Listeria monocytogenes'e ja Listeria spp. tuvastamiseks ja loendamiseks. Osa 1: Tuvastamismeetod

EVS-EN ISO 12944-1:2017
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 1: Üldtutvustus

EVS-EN ISO 12944-2:2017
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 2: Keskkondade klassifikatsioon

EVS-EN ISO 12944-3:2017
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 3: Projekteerimispõhimõtted

ISO/TR 13028:2010 et
Informatsioon ja dokumentatsioon. Juhised dokumentide digiteerimise korraldamiseks

 

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2