Esileht»Teenused»Infoteenus»Uued eestikeelsed standardid

Uued eestikeelsed standardid

Veebruar 2020

Veebruaris avaldatud ja veebruaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 12946:2000
Lubimaterjalid. Kaltsiumisisalduse ja magneesiumisisalduse määramine. Kompleksomeetriline meetod

EVS-EN 12948:2010
Lubimaterjalid. Osakeste suuruse jaotumise määramine märg- ja kuivsõelumisega

EVS-EN 50128:2011/A1:2020
Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Raudtee juhtimis- ja turvangusüsteemide tarkvara

EVS-EN 50128:2011+A1:2020
Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Raudtee juhtimis- ja turvangusüsteemide tarkvara

EVS-EN 50159:2010/A1:2020
Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutusalane andmeside

EVS-EN 50159:2010+A1:2020
Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutusalane andmeside

EVS-EN 60947-2:2017/A1:2020
Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 2: Kaitselülitid

EVS-EN 60947-2:2017+A1:2020
Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 2: Kaitselülitid

EVS-EN IEC 60633:2020
Alalisvooluülekanne. Sõnastik

EVS-EN ISO 12006-2:2020
Ehitamine. Ehitusinfo korraldamine. Osa 2: Klassifitseerimisraamistik

EVS-EN ISO 12006-3:2016
Ehitamine. Ehitustööde teabe korraldamine. Osa 3: Objektikeskse teabe raamistik

EVS-EN ISO 5458:2018
Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Geomeetriline tolereerimine. Struktuur ja kombineeritud geomeetriline spetsifikatsioon

Jaanuaris avaldatud ja veebruaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 10217-6:2019
Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 6: Räbustikaarkeevitatud madalal temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata terasest torud

EVS-EN 12150-1:2015+A1:2019
Ehitusklaas. Termiliselt karastatud kaltsiumsilikaat-ohutusklaas. Osa 1: Määratlus ja kirjeldus

EVS-EN 12758:2020
Ehitusklaas. Klaasing ja õhuheli isolatsioon. Toote kirjeldused, omaduste määramine ja tulemuste laiendamise reeglid

EVS-EN 12898:2019
Ehitusklaas. Kiirgusteguri määramine

EVS-EN 14397-2:2004
Väetised ja lubimaterjalid. Süsinikdioksiidi määramine. Osa 2: Lubimaterjalide meetod

EVS-EN 1993-1-5:2006/A2:2020
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-5: Tasapinnalised konstruktsioonielemendid

EVS-EN 1993-1-5:2006+A1+NA+A2:2020
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-5: Tasapinnalised konstruktsioonielemendid

EVS-EN ISO 15630-1:2019
Sarrus- ja pingestusteras. Katsemeetodid. Osa 1: Sarrusvardad, valtstraat ja traat

EVS-IEC 60479-1:2020
Voolu toime inimestele ja koduloomadele. Osa 1: Üldalused

EVS-ISO 9613-1:2020
Akustika. Heli sumbumine välistingimustes leviku korral. Osa 1: Atmosfääris absorbeeruva heli arvutusmeetod

EVS-ISO 9613-2:2006
Akustika. Heli sumbumine välistingimustes leviku korral. Osa 2: Üldine arvutusmeetod

IEC/TR 61869-103:2012 et
Mõõtetrafod. Mõõtemuundurite kasutamine elektri kvaliteedi mõõtmiseks

Jaanuar 2020

Jaanuaris avaldatud ja jaanuaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 10025-6:2020
Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 6: Karastatud ja noolutatud seisundis kõrge voolavuspiiriga konstruktsiooniterasest lehttoodete tehnilised tarnetingimused

EVS-EN 10217-2:2019
Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 2: Elekterkeevitatud kõrgendatud temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata ja legeeritud terasest torud

EVS-EN 12945:2014+A1:2016
Lubimaterjalid. Neutraliseerimisväärtuse määramine. Tiitrimismeetodid

EVS-EN 13791:2020
Betooni survetugevuse hindamine konstruktsioonides ja valmistoodetes

EVS-EN 16723-1:2016
Transpordis kasutatav maagaas ja biometaan ning maagaasivõrku sisestatav biometaan. Osa 1: Maagaasivõrku sisestatava biometaani spetsifikatsioon

EVS-EN 16723-2:2017
Transpordis kasutatav maagaas ja biometaan ning maagaasivõrku sisestatav biometaan. Osa 2: Autokütuste spetsifikatsioon

EVS-EN 360:2002
Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Sissetõmbavad kukkumist pidurdavad vahendid

EVS-EN IEC 60071-1:2020
Isolatsiooni koordinatsioon. Osa 1: Määratlused, põhimõtted ja reeglid

EVS-EN IEC 81346-2:2020
Tööstuslikud süsteemid, paigaldised ja seadmed ning tööstustooted. Liigendamise põhimõtted ja viitetunnused. Osa 2: Objektide liigitamine ja liikidele vastavad koodid

Detsembris avaldatud ja jaanuaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

CEN/TS 17165:2018
Valgus ja valgustus. Valgustussüsteemide projekteerimisprotsess

EVS-EN 10025-5:2019
Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 5: Ilmastikukindlate konstruktsiooniteraste tehnilised tarnetingimused

EVS-EN 12390-8:2019
Kivistunud betooni katsetamine. Osa 8: Surve all oleva vee sissetungimissügavus

EVS-EN 12504-1:2019
Konstruktsiooni betooni katsetamine. Osa 1: Puursüdamikud. Võtmine, ülevaatus ja survekatse

EVS-EN 1482-1:2007
Väetised ja lubiained. Proovide võtmine ja proovide ettevalmistamine. Osa 1: Proovide võtmine

EVS-EN ISO 14120:2015
Masinaohutus. Kaitsepiirded. Kinnitatud ja avatavate kaitsepiirete kavandamise ja konstruktsiooni põhinõuded

EVS-EN ISO 14971:2019
Meditsiiniseadmed. Riskihalduse rakendamine meditsiiniseadmetele

EVS-ISO 10001:2020
Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Organisatsioonide käitumisnormide juhised

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2