Mode:  

Esileht»Teenused»Infoteenus»Uued eestikeelsed standardid

Uued eestikeelsed standardid

Aprill 2018

Aprillis ilmunud ja aprillis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 13445-1:2016/A2:2018
Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 1: Üldine

EVS-EN 13445-1:2016+A2:2018
Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 1: Üldine

EVS-EN 71-7:2014+A2:2018
Mänguasjade ohutus. Osa 7: Sõrmevärvid. Nõuded ja katsemeetodid

Märtsis ilmunud ja aprillis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 812-3:2018
Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid

EVS-EN 12453:2017
Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Masinkäitusega uste kasutusohutus. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN ISO 11133:2014/A1:2018
Toidu, loomasööda ja vee mikrobioloogia. Söötmete ettevalmistamine, valmistamine, säilitamine ja toimivuse kontrollimine. Muudatus 1

EVS-EN ISO 11133:2014+A1:2018
Toidu, loomasööda ja vee mikrobioloogia. Söötmete ettevalmistamine, valmistamine, säilitamine ja toimivuse kontrollimine

EVS-EN ISO 12631:2017
Rippfassaadide soojuslik toimivus. Soojusläbivuse arvutamine

EVS-EN ISO 12944-5:2018
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 5: Kaitsvad värvkattesüsteemid

EVS-EN ISO 17640:2017
Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Ultraheliga katsetamine. Meetodid, katsetasemed ja hindamine

EVS-ISO 45001:2018
Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega

Märts 2018

Märtsis ilmunud ja märtsis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 12604:2017
Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Mehaanilised aspektid. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 14891:2017
Liimiga/seguga kinnitatavate keraamiliste plaatide all kasutatavad vedelana pealekantavad veetõkketooted. Nõuded, katsemeetodid, toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine, liigitamine ning märgistamine
 

Veebruaris ilmunud ja märtsis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 668:2018
Põlevkivi. Niiskuse määramine

EVS-EN ISO 12354-1:2017
Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 1: Ruumidevaheline õhuheli isolatsioon

EVS-EN ISO 12944-6:2018
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 6: Laboratoorsed toimivuse katsemeetodid

EVS-ISO 11665-11:2018
Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon 222. Osa 11: Pinnaseõhu kontrollimeetod proovivõtuga sügavusest

EVS-ISO 21500:2018
Projektijuhtimise juhised

EVS-ISO 31000:2018
Riskijuhtimine. Juhised

Veebruar 2018

Veebruaris ilmunud ja veebruaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 875-8:2018
Vara hindamine. Osa 8: Kulu- ja jäägimeetod

EVS 875-9:2018
Vara hindamine. Osa 9: Tulumeetod

EVS 906:2018
Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017

EVS-EN 13402-3:2017
Rõivaste suurustähistus. Osa 3: Kehamõõtudele ja mõõtevahemikele tuginev suurusmärgistus

EVS-EN 16992:2017
Tolliesindajate pädevus

EVS-EN 378-3:2016
Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 3: Paigalduskoht ja isikukaitsevahendid

EVS-EN ISO 17635:2016
Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Üldjuhised metalsete materjalide kohta

EVS-EN ISO 17638:2016
Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Magnetpulberkatsetamine

EVS-EN ISO 9017:2018
Metalsete materjalide purustavad katsetused. Murdekatse

EVS-ISO/IEC 27032:2018
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Küberturbe juhised
 

Jaanuaris ilmunud ja veebruaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 1177:2018
Lööki nõrgendav mänguväljaku aluspinnakate. Katsemeetodid löögi nõrgendamise kindlaksmääramiseks

EVS-EN 12004-1:2017
Plaatimissegud ja -liimid. Osa 1: Nõuded, toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine, liigitamine ja märgistamine

EVS-EN 15824:2017
Orgaaniliste sideainete põhiste välis- ja sisekrohvide spetsifikatsioonid

EVS-EN 1634-1:2014+A1:2018
Ukse-, luugikomplektide ja avatavate akende ning nende suluste tulepüsivuse ja suitsukindluse katsed. Osa 1: Ukse- ja luugikomplektide ning avatavate akende tulepüsivuskatsed

EVS-EN 16941-1:2018
Lokaalsed tehnilise vee süsteemid. Osa 1: Sademevee kasutussüsteemid

EVS-EN 60601-2-45:2011+A1:2015
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-45: Erinõuded mammograafiliste röntgenseadmete ja mammograafiliste stereotaktiliste seadiste esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

EVS-EN 747-1:2012+A1:2015
Mööbel. Narivoodid ja kõrged voodid. Osa 1: Ohutuse, tugevuse ja vastupidavuse nõuded

EVS-EN 747-2:2012+A1:2015
Mööbel. Narivoodid ja kõrged voodid. Osa 2: Katsemeetodid

EVS-EN 795:2012
Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Ankurdusseadmed

EVS-EN ISO 12944-7:2018
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 7: Värvimistööde teostamine ja järelevalve

EVS-EN ISO 12944-8:2018
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 8: Kirjelduste väljatöötamine uute tööde ja hoolduse jaoks

Jaanuar 2018

Jaanuaris avaldatud ja jaanuaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 812-4:2018
Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus

EVS-EN 1993-4-1:2007/A1:2018
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-1: Puistemahutid

EVS-EN 1993-4-1:2007/NA:2018
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-1: Puistemahutid. Eesti standardi rahvuslik lisa

EVS-EN 1993-4-1:2007+A1+NA:2018
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-1: Puistemahutid

EVS-EN 490:2011+A1:2017
Betoonist rea- ja erikatusekivid katuste katmiseks ja seinte vooderdamiseks. Spetsifikatsioon

EVS-EN ISO 12944-4:2018
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 4: Pinnatüübid ja pinna ettevalmistamine

EVS-EN ISO 14253-1:2018
Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Töödeldavate detailide ja mõõtevahendite kontrollimine mõõtmete alusel. Osa 1: Spetsifikatsioonile vastavuse või mittevastavuse tõendamise otsustusreeglid

EVS-IEC 60050-161:2015/A2:2018
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 161: Elektromagnetiline ühilduvus

EVS-IEC 60050-161:2015+A1+A2:2018
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 161: Elektromagnetiline ühilduvus

Detsembris avaldatud ja jaanuaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 15258:2008
Betoonvalmistooted. Tugiseinaelemendid

EVS-EN 1993-1-6:2007/A1:2017
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-6: Koorikkonstruktsioonide tugevus ja stabiilsus

EVS-EN 1993-1-6:2007/NA:2017
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-6: Koorikkonstruktsioonide tugevus ja stabiilsus. Eesti standardi rahvuslik lisa

EVS-EN 1993-1-6:2007+A1+NA:2017
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-6: Koorikkonstruktsioonide tugevus ja stabiilsus

EVS-EN 228:2012/NA:2017
Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid. Eesti standardi rahvuslik lisa

EVS-EN 228:2012+A1+NA:2017
Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 50065-1:2011
Madalpingelistes elektripaigaldistes kasutatav signalisatsioon sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 1: Üldnõuded, sagedusalad ja elektromagnetilised häiringud

EVS-EN 60601-2-44:2009+A11+A1+A2
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-44: Erinõuded kompuutertomograafias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

EVS-EN ISO 11290-1:2017
Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Listeria monocytogenes'e ja Listeria spp. tuvastamiseks ja loendamiseks. Osa 1: Tuvastamismeetod

EVS-EN ISO 12944-1:2017
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 1: Üldtutvustus

EVS-EN ISO 12944-2:2017
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 2: Keskkondade klassifikatsioon

EVS-EN ISO 12944-3:2017
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 3: Projekteerimispõhimõtted

ISO/TR 13028:2010 et
Informatsioon ja dokumentatsioon. Juhised dokumentide digiteerimise korraldamiseks

 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2