Esileht»Teenused»Infoteenus»Uued eestikeelsed standardid

Uued eestikeelsed standardid

Jaanuar 2020

Jaanuaris avaldatud ja jaanuaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 10025-6:2020
Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 6: Karastatud ja noolutatud seisundis kõrge voolavuspiiriga konstruktsiooniterasest lehttoodete tehnilised tarnetingimused

EVS-EN 10217-2:2019
Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 2: Elekterkeevitatud kõrgendatud temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata ja legeeritud terasest torud

EVS-EN 12945:2014+A1:2016
Lubimaterjalid. Neutraliseerimisväärtuse määramine. Tiitrimismeetodid

EVS-EN 13791:2020
Betooni survetugevuse hindamine konstruktsioonides ja valmistoodetes

EVS-EN 16723-1:2016
Transpordis kasutatav maagaas ja biometaan ning maagaasivõrku sisestatav biometaan. Osa 1: Maagaasivõrku sisestatava biometaani spetsifikatsioon

EVS-EN 16723-2:2017
Transpordis kasutatav maagaas ja biometaan ning maagaasivõrku sisestatav biometaan. Osa 2: Autokütuste spetsifikatsioon

EVS-EN 360:2002
Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Sissetõmbavad kukkumist pidurdavad vahendid

EVS-EN IEC 60071-1:2020
Isolatsiooni koordinatsioon. Osa 1: Määratlused, põhimõtted ja reeglid

EVS-EN IEC 81346-2:2020
Tööstuslikud süsteemid, paigaldised ja seadmed ning tööstustooted. Liigendamise põhimõtted ja viitetunnused. Osa 2: Objektide liigitamine ja liikidele vastavad koodid

Detsembris avaldatud ja jaanuaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

CEN/TS 17165:2018
Valgus ja valgustus. Valgustussüsteemide projekteerimisprotsess

EVS-EN 10025-5:2019
Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 5: Ilmastikukindlate konstruktsiooniteraste tehnilised tarnetingimused

EVS-EN 12390-8:2019
Kivistunud betooni katsetamine. Osa 8: Surve all oleva vee sissetungimissügavus

EVS-EN 12504-1:2019
Konstruktsiooni betooni katsetamine. Osa 1: Puursüdamikud. Võtmine, ülevaatus ja survekatse

EVS-EN 1482-1:2007
Väetised ja lubiained. Proovide võtmine ja proovide ettevalmistamine. Osa 1: Proovide võtmine

EVS-EN ISO 14120:2015
Masinaohutus. Kaitsepiirded. Kinnitatud ja avatavate kaitsepiirete kavandamise ja konstruktsiooni põhinõuded

EVS-EN ISO 14971:2019
Meditsiiniseadmed. Riskihalduse rakendamine meditsiiniseadmetele

EVS-ISO 10001:2020
Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Organisatsioonide käitumisnormide juhised

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2