Esileht»Teenused»Infoteenus»Uued eestikeelsed standardid

Uued eestikeelsed standardid

Veebruar 2019

Jaanuaris avaldatud ja veebruaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 10058:2019
Kuumvaltsitud latt-terased ja laiad ribaterased üldiseks otstarbeks. Mõõtmed, mõõtmete ja kuju tolerantsid

EVS-EN 13369:2018
Betoonvalmistoodete üldeeskirjad

EVS-EN 13480-5:2017
Metallist tööstustorustik. Osa 5: Kontroll ja katsetamine

EVS-EN 14081-2:2019
Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 2: Masinsortimine. Täiendavad nõuded esmasteks tüübikatsetusteks

EVS-EN 15804:2012+A1:2013
Ehitiste jätkusuutlikkus. Keskkonnadeklaratsioonid. Ehitustoodete tootekategooria üldreeglid

EVS-EN 16101:2012
Vee kvaliteet. Juhendstandard laboritevaheliste ökoloogilise hindamise võrdlusmõõtmiste korraldamiseks

EVS-EN 16475-3:2016+A1:2019
Korstnad. Tarvikud. Osa 3: Tõmberegulaatorid, seisakuaja avamisseadmed ja kombineeritud sekundaarõhu seadmed. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 16779-1:2018
Tekstiilist lapsehooldustooted. Ohutusnõuded ja katsemeetodid laste võrevooditekkidele. Osa 1: Tekk (välja arvatud tekikotid)

EVS-EN 16780:2018
Tekstiilist lapsehooldustooted. Ohutusnõuded ja katsemeetodid laste võrevoodite pehmendustele

EVS-EN 16781:2018
Tekstiilist lapsehooldustooted. Ohutusnõuded ja katsemeetodid võrevoodites kasutatavatele laste magamiskottidele

EVS-EN ISO 15614-7:2016
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 7: Pindekeevitus

EVS-EN ISO 2081:2018
Metall- ja muud anorgaanilised pinnakatted. Lisatöötlusega galvaaniline tsinkpinnakate raual või terasel

EVS-EN ISO 544:2017
Keevitusmaterjal. Tehnilised tarnetingimused lisamaterjalidele ja räbustitele. Toote tüübid, mõõtmed, tolerantsid ja markeeringud

EVS-EN ISO 9016:2012
Metalsete materjalide keevisliidete purustav katsetamine. Löökpaindekatsed. Katsekehade asukoht, soone asend ja uurimine

Jaanuar 2019

Jaanuaris avaldatud ja jaanuaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 12566-4:2016
Reovee väikepuhastid kuni 50 ie. Osa 4: Tehases valmistatud komplektidest kohapeal monteeritavad septikud

EVS-EN 12697-12:2018
Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 12: Asfaltsegust proovikehade veepüsivuse määramine

EVS-EN 13501-1:2019
Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 1: Klassifikatsioon tuletundlikkuse katsete alusel

EVS-EN 16236:2018
Täitematerjalide toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine. Tüübikatsed ja tehase tootmisohje

EVS-EN 16510-1:2018
Elamute tahkekütteseadmed. Osa 1: Üldnõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 1708-2:2019
Keevitamine. Põhilised terasest keevisliite detailid. Osa 2: Survevabad komponendid

Detsembris avaldatud ja jaanuaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 912:2019
Mitteautomaatkaalud. Taatlusmetoodika

EVS 913:2019
Kütusetankurid. Taatlusmetoodika

EVS-EN 1011-3:2018
Keevitamine. Soovitused metallmaterjalide keevitamiseks. Osa 3: Roostevabade teraste kaarkeevitus

EVS-EN 12697-8:2018
Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 8: Asfaltsegust proovikehade poorsusomaduste määramine

EVS-EN 196-6:2018
Tsemendi katsetamine. Osa 6: Peenuse määramine

EVS-EN 868-5:2018
Lõppsteriliseeritud meditsiiniseadme pakend. Osa 5: Poorsest materjalist ning plastkilest valmistatud sulgurpaunad ja rullribad. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN ISO 16923:2018
Maagaasi tanklad. CNG autotanklad

 

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2