Esileht»Teenused»Komplekteeritav kogu uuendustega

Komplekteeritav kogu uuendustega

Standardite komplekteeritav kogu uuendustega on mõeldud sellisele standardi kasutajale, kes vajab igapäevaselt suurel hulgal standardeid. Teenus võimaldab kliendil soetada kogu temale vajaminevatest Eesti standarditest ja kasutada neid asutuse sisevõrgus. Lisavõimalusena on iga-aastase täiendava fikseeritud tasu eest võimalik tellida kollektsioonis olevatele standarditele igakuiselt avaldatavad uuendused (muudatused, parandused, tõlked ja uustöötlused).

Mida sisaldab?

Komplekteeritavasse kogusse on võimalik lisada Eesti standardeid ja Eesti Standardikeskuse poolt kättesaadavaks tehtud CEN-i ja CENELEC-i standardilaadseid dokumente (TS, TR, CWA). Kogusse ei ole võimalik lisada ETSI standarditel põhinevaid ingliskeelseid Eesti standardeid, mis on tasuta kättesaadavad Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi ETSI kaudu. 

Teenuse kasutamine

Teenuse kasutamiseks sõlmib tellija Standardikeskusega litsentsilepingu komplekteeritava kogu kasutamiseks (kas paberil või digitaalselt allkirjastatuna).

Teenuse kasutamise eeldused:

  • Minimaalne kollektsioonis sisalduvate dokumentide arv 200
  • Minimaalne kasutajate (litsentside) arv 2

Standardid ning nende uuendused tehakse igakuiselt kättesaadavaks läbi digitaalse (PDF vm formaadis) alla laadimise.

Hinnad

Komplekteeritava kogu teenuse hind koosneb kahest osast:  

  • Soetatava kogu hind kujuneb üksikute standardite hinnast, võttes seejuures arvesse litsentside arvu ja kollektsiooni suuruse. 
  •  Ühe aasta jooksul uuenduste kättesaadavaks tegemise hind baseerub keskmisel standardite kogu muutumise protsendil. Soovi korral saab uuenduste osa hiljem aasta kaupa pikendada.

Komplekteeritava kogu teenust on võimalik kasutada ka ilma uuenduste osata. Sellisel juhul ei ole igakuiselt ilmuvad muudatused, parandused, uustöötlused ja tõlked antud lepingu raames kättesaadavad.

Konkreetse hinnapakkumise saamiseks palume edastada nimekiri soovitud standarditest ja kasutajate arvu meie klienditeeninduse aadressile standard(ät)evs.ee.

Uuenduste tellimine olemasolevale kollektsioonile

Paljudel kasutajatel on juba soetatud endale vajalik standardite kogu Eesti Standardikeskuse kaudu. Sellistel standardi kasutajatel on võimalik liituda käesoleva teenuse uuenduste osaga ehk soetada ainult uuendused juba olemasolevale standardite kollektsioonile. Hinnapakkumise saamiseks uuenduste osale tuleb kliendil edastada klienditeenindusele kasutajate arv ja loetelu oma standarditest, milledele ta soovib selle teenuse kaudu uuendusi järgneva perioodi jooksul saada.

Standardite hilisem lisamine kogusse

Soovi korral saab teenuse kasutaja suurendada olemasolevat komplekteeritud standardite kogu, lisades kollektsiooni uusi standardeid. Selleks tuleb saata e-kiri  soovitud standardite nimekirjaga aadressile standard(ät)evs.ee. Kollektsiooni lisanduvad dokumendid tehakse kasutajale koheselt kättesaadavaks.  Arve kollektsiooni lisatud standardite eest esitatakse kasutajale jooksva kvartali lõpus. Standardite lisamine kollektsiooni on võimalik üksnes nendel klientidel, kes on sõlminud lepingu ka kogu uuendamiseks.

Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust meie klienditeenindusega:

Telefon 605 5060
E-post standard(ät)evs.ee
Lahtiolekuajad
E–N 8:30–17:00
R 8:30–16:00

 

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2