Esileht»Koolitused»Tulevad koolitused

EESTI STANDARDI FOORUM 2010

EESTI STANDARDI FOORUM 2010
Standarditest on kasu

 


Eesti Standardikeskus korraldab 1. detsembril konverentsi Eesti Standardi Foorum 2010.
Konverents toimub Tallink Spa & Conference Hotelis (Sadama 5/7, Tallinn). 

Konverentsi eesmärgiks on teadvustada ettevõttejuhte ja töötajaid, mis kasu on võimalik saada standarditest.

Konverentsile on oodatud ettevõttejuhid, töötajad ja teised huvilised, kes soovivad rohkem infot saada standardite kasust ja eelistest. 

Konverentsi kestvus on kell 10.00-17.00

Konverentsil esinevad:
Siim Raie - Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Priit Kikas – Eesti Standardikeskus 
Merike Saks  – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Urmas Karileet – Integre OÜ
Enno Rebane – Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
Hanno Pangsepp – Ruukki Products AS
Hardi Tamm – Icosagen AS
Valdo Ruul – Glamox HE AS
Alvar Pelšs – Eesti Standardikeskus


PÄEVAKAVA:
09.30-10.00
 Registreerimine ja hommikukohv

10.15-10.30
 Konverentsi avasõnad. 10. aastat euroopalikku standardimist Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,  Siim Raie

10.30-11.30
 Mis kasu saavad ettevõtted standarditest? Eesti Standardikeskus, Priit Kikas
Ülevaade erinevatest võimalustest, kuidas ja millist kasu saab standardite rakendamisest. Räägime efektiivsusest, kindlustundest, eksportimisest, riigihangetel osalemisest jms. Samuti uurime, millised on seosed standardite ja õigusaktide vahel ning kuidas aitavad standardid täita õigusaktide nõudeid. Vaatame ka millised on hetkel Eestis levinumad standardite kasutamise põhjused. 

11.30-12.00
 Standardite kasud ja kasutamine riigi vaatenurgast Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Merike Saks
Ülevaade kuidas riik täna standardeid kasutab ning mis probleeme riik standardite kasutamisel näeb. Millised  aspektid on standarditele õigusaktides viitamisel, kuidas riik standardimist toetab ning millised on plaanid edaspidiseks.

12.00-13.00
 Lõuna 

13.00-13.30
 Kasu juhtimissüsteemi standardite rakendamisest. Integre OÜ, Urmas Karileet
Juhtimissüsteemide standardite rakendamine annab ettevõtete klientidele, juhtidele, omanikele kindlustunde, et ettevõttes on juhtimine ja tulemuste saavutamine süsteemne, eesmärgistatud ja tagasisidestatud ning soovitud tulemuste saavutamine on kontrolli all. Kliendid on hakanud üha enam mõistma, et sertifitseeritud juhtimissüsteeme omavad ettevõtted eristuvad üldjuhul positiivselt nendest, kellel vastavat tunnustust ette näidata ei ole. Ettevõtete esindajate hinnangul võimaldab juhtimissüsteemide standardite kasutamine nii otsest kui kaudset majanduslikku kasu. Ühe Eestis läbi viidud küsitluse hinnangul kaasnesid juhtimissüsteemi rakendamisega järgmised positiivsed muutused ettevõtete võtmenäitajates:
- Tootlikkuse suurenemine kuni 50%
- Sisemise praagi vähenemine kuni 70%
- Tarnijate mittevastavuse vähenemine üle 75%.

13.30-14.00
 Ehitusala standardite seotusest õiguslike nõuetega ja sellest, mida nad sisaldavad. Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Enno Rebane
Kui üldiselt on Euroopa Majanduspiirkonnas kasutatavad standardid vabatahtlikud dokumendid, siis ehitustoodete puhul võime harmoneeritud standarditest rääkida kui tehnilistest normidest, s.t ehitustoodete standardite kohta saame öelda – kohustuslikud dokumendid. Need standardid esitavad nõuded ehitustoodetele esitatavate omaduste, tõendamissüsteemi ning vajalike dokumentide ja märgistuse kohta.

14.00-14.30
 Ruukki Products standardite keskel Ruukki Products AS, Hanno Pangsepp
Missuguseid standardeid me kasutame, miks. Mis me standarditest saame, miks on standardid meile head. Kuidas me ise saame osaleda standardimisprotsessis, miks seda vaja on. 

14.30-14.45
 Kohvipaus

14.45-15.15 Eesti firma rahvusvaheliste standardite arendajana, unelmad ja argipäev Icosagen AS, Hardi Tamm
Biotehnoloogiaettevõte AS Icosagen tegevus on suunatud 90% ulatuses ekspordile. Saavutamaks meile kuuluva lateksi allergeenide määramise meetodi laiemat levikut maailmas oleme Ameerika standardite komitees ASTM loonud standardi D7427-08. Usume, selle olemasolu toetab märgatavalt meie edasisi äritulemusi. Teeme tööd meetodi kaasamiseks ka ASTM tootestandarditesse,  samuti püüame saavutada meetodi saamist ISO standardiks.

15.15-15.45
 Standardid valgustitööstuses Glamox HE AS, Valdo Ruul
Glamox on tööstuskontsern, mis arendab, toodab ja turustab professionaalseid valguslahendusi kogu maailmas. Eestis paikneb tootmine Keilas. Tänu standardite olemasolule ja nende järgimisele saame olla edukad kogu maailmas. 

15.45-16.15
 Kuidas leida õige standard? Eesti Standardikeskus, Alvar Pelšs
Tutvustab erinevaid võimalusi kuidas otsida ja osta vajalikke standardeid ning kuidas hoida end kursis muudatustega standardites.

16.15-16.30 Kokkuvõte

16.30-17.15  Peale konverentsi on võimalus jätkata diskusiooni vabamas vormis koos suupistetega.


Konverentsile palume registreerida hiljemalt 26. november 2010 või kuni kohti jätkub. 
Osalemine on TASUTA.

Lisainfo:
koolitus@evs.ee
+372 605 5053

 

Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2