Esileht»Teenused»Standardite müük»Müügitingimused

Müügitingimused

1. Eesti standardeid, välja arvatud jõustumisteatel üle võetud ISO ja IEC standardeid müüakse Eesti standardite hinnakirja alusel, eraldi hind on rööptekstiga Eesti standarditel. Need hinnakirjad kehtivad üksiklitsentsiga müüdud standarditele. Sisevõrgulitsentsiga standardite hinnad arvutatakse vastavalt kasutajate arvule, korrutades vastavalt Eesti, ISO või IEC standardite hinnakordaja tabelites toodud koefitsientidega.

2. Teiste standardimisorganisatsioonide standardite ja trükiste hinnaarvestuse aluseks on standardimisorganisatsioonidega sõlmitud koostöölepingus toodud tingimused ja nende poolt kehtestatud hinnakirjad. Koostöölepingus reguleerimata küsimustes kehtivad standardimisorganisatsioonide standardite ja teiste trükiste kataloogihinnad ja nende kodulehekülgedel avaldatud hinnad. Vajaduse korral arvestatakse hind ümber eurodesse.

2.1 ISO standardite, sealhulgas jõustumisteatel Eesti standarditeks üle võetud ISO standardite hinnad põhinevad ISO poolt kehtestatud hinnakirjal, arvestades vastavad summad ümber eurodesse.

2.2 IEC standardite hinnad põhinevad IEC hinnakirjal, arvestades vastavad summad ümber eurodesse.

3. Koostöölepingu puudumisel müüakse teiste standardimisorganisatsioonide standardeid, trükiseid ja nende koopiaid vastavate organisatsioonide poolt kehtestatud üldiste müügitingimuste ja hindade alusel või müügitehingu toimumise vahendaja IHS Global Inc. kaudu, viimase poolt kehtestatud hinnaga. Hind arvestatakse ümber eurodesse.

4. Euroopa standardilaadseid dokumente (CR, TS, TR, CWA, IWA jne) ja Euroopa eelstandardeid (ENV) müüakse Eesti standardite hinnakirja järgi.

5. Euroopa ja Eesti standardite kavandeid (välja arvatud lõppkavandid ja kavandid, mille alusel standard on koostatud ja avaldatud) müüakse 25 senti A4 lehekülg.

6. Rahvusvaheliste standardite kavandeid (välja arvatud lõppkavandid ja kavandid, mille alusel standard on koostatud ja avaldatud) müüakse standardi välja andnud organisatsiooni poolt kehtestatud hinnakirja alusel, arvestades hinnad ümber eurodeks.

7. Tehniliste komiteede või projektkomiteede (TK) liikmetele ja EVS-i koostööpartneritele müüakse standardeid ja standardikavandeid vastavalt EVS-i hinnakirjale, välja arvatud:

7.1 TK või koostööpartnerite ettepanekul nende poolt EVS-i standardimisprogrammi võetud standardikavandite elektroonilised koopiad või

7.2 vastava TK poolt peegeldatava Euroopa või rahvusvahelise standardimisorganisatsiooni tehnilise komitee poolt väljatöötatavate standardikavandite elektroonilised koopiad ning

7.3 TK autorieksemplarid TK poolt heaks kiidetud standarditest.

Punktides 7.1–7.3 nimetatud dokumendid tehakse TK liikmetele kättesaadavaks tasuta vastavalt EVS Juhend 6-le.

8. Üliõpilased ja õppejõud saavad Eesti standardeid 50% hinnasoodustusega, ostes sularaha eest või tasudes maksekaardiga. Standardeid müüakse ainult paberkandjal (tekst A5-formaadil) klienditeeninduses koha peal.

9. Standardi ja trükiste hindadele lisanduvad kulud alltoodud teenuste hindade alusel.

9.1. Standardite paberkandjal versioonide saatmisel klientidele Eesti Posti teenuse vahendusel lisatakse saadetise väljastamisel järgnevad hinnad:

* riigisisene saadetis 1,4 eurot standardi kohta;
* rahvusvaheline saadetis Euroopa riikidesse 6 eurot standardi kohta;
* rahvusvaheline saadetis väljapoole Euroopa riike 9 eurot standardi kohta.

9.2 Teiste saadetiste puhul on saatmiskulu arvestuse aluseks Omniva kehtestatud hinnakiri.

9.3 Standardite ja standardimisorganisatsioonide teiste trükiste hindadele lisandub nende müümiseks ja hankimiseks tehtud kulutused (postikulud, pangaoperatsioonid, tollimaksud jms).

10. Standardite paketi hind on 60% selles sisalduvate standardite üksikhindade kogusummast.

Eesti Standardikeskuse e-poe ja veebi kasutustingimused.

Elektrooniliste standardite ja dokumentide kasutusleping.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2