Esileht»Teenused»Standardite müük»Võimalused püsiklientidele

Püsikliendistaatusest Standardikeskuse e-poes

  

Mis kasu ma püsikliendistaatusest saan?

 

Tihti tuleb ette olukordi, kus teil on vaja standardeid kiiresti ja mugavalt kätte saada.  Alati ei ole e-poest tellides tulenevalt teie ettevõtte- või asutusesisesest korraldusest vms võimalust tasumiseks e-makselahendusi (pangalink, krediitkaart) kasutada. Pangaülekande menetlemine asutuses võtab aega, maksekorralduste edastamine on ebamugav, samas töö ootab vajalike standardite taga. Et tagada standardite kiirem ja parem kättesaadavus, oleme just sellises olukorras klientide jaoks juurutanud võimaluse enda esindajaid püsikliendiks registreerida.

 

Püsiklient saab standardeid e-poest arve alusel tellida, kuid tema tellimused täidetakse koheselt, ootamata eelnevat makse laekumist. Seega saate tellitud elektroonilised standardid alla laadida vahetult pärast e-poe tellimuse kinnitamist, tellitud paberkandjal dokumendid postitakse reeglina hiljemalt järgmisel tööpäeval. Tasuda saate standardite eest hiljem, vastavalt esitatud arvele, arvestades arvel märgitud maksetähtaegu.

 

NB! PÜSIKLIENDISTAATUSEST TULENEVAD VÕIMALUSED LAIENEVAD AINULT STANDARDITE E-POES ESITATUD TELLIMUSTELE!

 

Kuidas saada püsikliendiks?

Püsikliendistaatuse saamiseks peate täitma järgmisi tingimusi:
• teie ettevõte või asutus peab taotlusele eelnenud aasta jooksul olema teinud vähemalt ühe standardite tellimuse, mille eest on tasutud õigeaegselt;
• teil ei tohi olla probleeme arvete maksmisega meile või teistele ettevõtetele/asutustele.

Püsikliendistaatuse taotlejal peab eelnevalt olema avatud meie standardite e-poes kasutajakonto. Püsikliendistaatust saavad taotleda üksnes juriidilise isiku (asutused, ettevõtted) esindajad, kusjuures üks ettevõte või asutus saab reeglina registreerida kuni kolm eraldi kasutajat. Püsikliendistaatuse taotlemine on tasuta.

Kui need tingimused on täidetud, tuleks meile esitada vormikohane volikiri. Volikirja võib meile esitada elektrooniliselt aadressil standard(at)evs.ee.

 

Lae alla Volikirja blankett.
Täitke blanketil tühjad väljad ja muutke vastavalt vajadusele kollase taustaga välju. Volikiri tuleb edastada digitaalselt allkirjastatuna.
NB! OLULINE on, et volikiri oleks allkirjastatud ettevõtte või asutuse ALLKIRJAÕIGUSLIKU ESINDAJA poolt või muu isiku poolt, kellel on õigus ettevõtte või asutuse nimel tehinguid teha.

 

Püsikliendistaatuse andmisest teavitame teid vastavasisulise e-kirjaga.

 

Mida pidada silmas püsikliendina tellimisel?

 

Kuna püsikliendistaatus on mõeldud eelkõige standardite kiiremaks ja mugavamaks kättesaamiseks, eeldame, et püsikliendid esitavad oma tellimuse läbi meie standardite e-poe. Tellimisel palume arvestada, et püsikliendi tellimusele on kehtestatud 319,56 euro suurune limiit. Kui parasjagu tehtav tellimus on sellest summast suurem või summa ületatakse mitme eelnevalt tehtud, kuid seni tasumata tellimuse peale kokku, ei täideta viimast tellimust enne, kui eelnevate tellimuste eest on tasutud.

 

Standardikeskus jätab endale õiguse keelduda püsikliendistaatuse andmisest, kui meil on kahtlusi teie vastavuse osas püsikliendi nõuetele. Samuti jätame endale õiguse võtta püsikliendistaatus ära klientidelt, kes ei täida oma kohustusi korrektselt või rikuvad meie e-poe kasutustingimusi.

 

Täpsem info meie klinditeenindusest: 6 055 060 ; standard(at)evs.ee.

Print  
Pysiklient2 Infoteenus