Esileht»Teenused»Tasuta juhendmaterjalid

Tasuta juhendmaterjalid

Käesolevalt lehelet leiate allalaadimiseks teiste organisatsioonide poolt koostatud ja Eesti Standardikeskuse nime all avaldatavad tasuta juhend- ja abimaterjalid. Need dokumendid ei ole koostatud standardimisprotsessi tulemusena ja nad ei sobi oma sisu poolest avaldamiseks eraldi standardina ning nad ei kehtesta tehnilisi reegleid või norme.

Juhendmaterjal 101 - Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2013)

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 1: Mudelprojekteerimise üldjuhendid

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 2: Lähteolukorra modelleerimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 3: Arhitektuurne projekteerimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 4: Tehnosüsteemide_projekteerimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 5: Konstruktsioonide projekteerimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 6: Kvaliteedi tagamine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 7: Mahuarvutused

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 8: Visualiseerimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 9: Mudelite kasutamine tehnosüsteemide analüüsil

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 10: Energia analüüsid

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 11: Mudelipõhise projekti juhtimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 12: Infomudelite kasutamine ehitise haldamisel

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 13: Infomudelite kasutamine ehitamisel

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 14: Infomudelite kasutamine ehitusjärelvalves

 

 
Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2