Esileht»Teenused

Eesti Standardikeskuse teenused

 

Standardite müümine

 • Standardite müük - EVS müüb Eesti, rahvusvaheliste ja mitmete Euroopa riikide standardimisorganisatsioonide standardeid paberil ja elektroonselt (üksik- ja sisevõrgulitsentsiga).
 • Standardite paketid - e-poest on võimalik soetada erinevate valdkondade standardite pakette. Müügil vaid elektroonsel kujul ja allalaetavad ZIP-failina kasutajakontolt.
 • Komplekteeritav kogu uuendustega - võimalus soetada vajaminevatest Eesti standarditest kogu (min 200 standardit) ja kasutada neid asutuse sisevõrgus (min 2 kasutajat). Lisaks võimalus tellida kogus olevatele standarditele igakuiselt avaldatavad uuendused.
 • Püsiklient - E-poest tellitud standardid on kättesaadavad enne arve tasumist.
 • Soodustused - õpilastele ja õppejõududele 50% soodustust paberil Eesti standarditele.

Standarditega tutvumine ja lugemine

Standardite uuenduste kohta info avaldamine

 • Infoteenus - teavitab standarditega toimunud muutustest valitud tegevusalade järgi e-kirja teel.
 • Standardite monitooring - teavitab valitud standarditega toiminud muutustest e-kirja teel.
 • EVS Teataja - Eesti Standardikeskuse ametlik väljaanne, mida avaldatakse igakuiselt EVS veebilehel.

Muud teenused

 • Koolitused - EVS pakub standarditega seotud koolitusi.
 • Standardi koostamine - EVS-i kaudu on võimalik osaleda standardite koostamises ja tõlkimises.
 • Harmoneeritud standardid - EVS avaldab informatsiooni harmoneeritud standardite kohta.
 • WTO teatised - EVS tegutseb WTO teabekeskusena, avaldades Maailma Kaubandusorganisatsiooni tehniliste kaubandustõkete (TBT leping) ning sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete kohta (SPS leping) käiva lepingu alusel infot tehniliste kaubandustõkete kohta.

 

 

Print