Home»E-Shop»Personal protective equipment (PPE)

Find Standard

Browse by Directive | Browse by Field of Activity

89/686/EEC - Personal protective equipment (PPE)

Format Name Language Status
Electronic Paper 

EVS-EN 1073-1:1999

Kaitserõivad radioaktiivse saastumise eest. Osa 1: Nõuded ja katsemeetodid ventileeritavatele kaitserõivastele radioaktiivsete tolmuosakestega saastumise eest

Protective clothing against radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods for ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination

View / Buy

English 
Withdrawn
from
02.03.2016
8.72 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1073-2:2002

Kaitserõivad radioaktiivse saastumise eest. Osa 2: Nõuded ja katsemeetodid mitteventileeritavatele kaitserõivastele radioaktiivsete tolmuosakestega saastumise eest

Protective clothing against radioactive contamination - Part 2: Requirements and test methods for non-ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination

View / Buy

English 
Valid
from
01.11.2002
8.01 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1077:2007

Mäesuusatajate ja lumelaudurite kiivrid

Helmets for alpine skiers and snowboarders

View / Buy

English 
Valid
from
05.11.2007
10.90 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1078:2012+A1:2013

Kiivrid jalgratturitele ja rulade ning rulluiskude kasutajatele

Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates

View / Buy

English 
Valid
from
05.02.2013
12.51 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1080:2013

Löögikaitsekiivrid väikelastele

Impact protection helmets for young children

View / Buy

English 
Valid
from
05.03.2013
10.90 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1082-1:1999

Kaitserõivad. Kindad ja käsivarrekaitsed noasisselõigete ja -torgete eest. Osa 1: Metallvõrgust kindad ja käsivarrekaitsed

Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 1: Chain mail gloves and arm guards

View / Buy

English 
Valid
from
01.01.2000
16.10 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1082-2:2000

Kaitserõivad. Kindad ja käsivarrekaitsed noasisselõigete ja -torgete eest. Osa 2: Muust materjalist kui metallvõrgust kindad ja käsivarrekaitsed

Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 2: Gloves and arm guards made of material other than chain mail

View / Buy

English 
Valid
from
01.10.2000
9.49 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1082-3:2000

Kaitserõivad. Kindad ja käsivarrekaitsed noasisselõigete ja -torgete eest. Osa 3: Löögilõike katse riidele, nahale ja muudele materjalidele

Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 3: Impact cut test for fabric, leather and other materials

View / Buy

English 
Valid
from
01.10.2000
8.72 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1146:2005

Hingamisteede kaitsevahendid. Iseseisev avatud tsükliga, suruõhku kasutav kapuutsiga hingamisaparaat. Nõuded, katsetamine, märgistus

Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood for escape - Requirements, testing, marking

View / Buy

English 
Valid
from
07.12.2005
13.92 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1149-1:2006

Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused. Osa 1: Katsemeetod pindtakistuse mõõtmiseks

Protective clothing - Electrostatic properties - Part 1: Test method for measurement of surface resistivity

View / Buy

English 
Valid
from
07.09.2006
7.38 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1149-2:1999

Kaitserõivad. Elektrostaatilised omadused. Osa 2: Katsemeetodid elektritakistuse mõõtmiseks läbi materjali (vertikaaltakistus)

Protective clothing - Electrostatic properties - Part 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance)

View / Buy

English 
Valid
from
01.01.2000
7.38 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1149-3:2004

Kaitserõivad. Elektrostaatilised omadused. Osa 3: Laengukindluse katsemeetodid

Protective clothing - Electrostatic properties - Part 3: Test methods for measurement of charge decay

View / Buy

English 
Valid
from
09.09.2004
10.19 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1149-5:2008

Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused. Osa 5: Materjali jõudlus- ja konstrueerimisnõuded

Protective clothing - Electrostatic properties - Part 5: Material performance and design requirements

View / Buy

English 
Withdrawn
from
03.10.2018
7.38 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 1150:1999

Kaitserõivad. Hoiatusrõivad mitteprofessionaalseks kasutamiseks. Katsemeetodid ja nõuded

Protective clothing - High-visibility clothing for non professional use - Test methods and requirements

View / Buy

English 
Valid
from
01.01.2000
8.72 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12021:2014

Hingamisvarustus. Hingamisaparaatides kasutatavad surugaasid

Respiratory equipment - Compressed gases for breathing apparatus

View / Buy

English 
Valid
from
06.05.2014
9.49 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12083:1999

Hingamisteede kaitsevahendid. Hingamisvoolikutega filtrid (ilma maskita kinnitatavad filtrid). Tahkete osakeste filtrid, gaaside filtrid ja kombineeritud filtrid. Nõuded, katsetamine, märgistus

Respiratory protective devices - Filters with breathing hoses, (Non-mask mounted filters) - Particle filters, gas filters, and combined filters - Requirements, testing, marking

View / Buy

English 
Valid
from
01.01.2000
8.01 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12270:2013

Mägironimisvarustus. Kaljukiilud. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

Mountaineering equipment - Chocks - Safety requirements and test methods

View / Buy

English 
Valid
from
09.12.2013
10.19 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12275:2013

Mägironimisvarustus. Karabiinid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

Mountaineering equipment - Connectors - Safety requirements and test methods

View / Buy

English 
Valid
from
06.05.2013
12.51 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12276:2013

Mägironimisvarustus. Mehaanilised kaljuankrud. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

Mountaineering equipment - Frictional anchors - Safety requirements and test methods

View / Buy

English 
Valid
from
09.12.2013
9.49 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12277:2015

Mägironimisvarustus. Julgestusvööd. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

Mountaineering equipment - Harnesses - Safety requirements and test methods

View / Buy

English 
Withdrawn
from
03.01.2019
9.49 EUR

Total: 328|Show all items

ISO 9001_koolitus Online-kogud