Home»E-Shop»Low voltage (LVD)

Find Standard

Browse by Directive | Browse by Field of Activity

2014/35/EU - Low voltage (LVD)

Format Name Language Status
Electronic Paper 

EVS-EN 13637:2015

Akna- ja uksetarvikud. Elektriliselt juhitavad evakuatsiooniväljapääsud. Nõuded ja katsemeetodid

Building hardware - Electrically controlled exit systems for use on escape routes - Requirements and test methods

View / Buy

English 
Valid
from
02.07.2015
25.03 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50065-4-2:2002

Signalisatsioon madalpinge-elektripaigaldistekaudu sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 4-2: Madalpingelised lahtisidestusfiltrid. Ohutusnõuded

Signalling on low voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148, 5 kHz - Part 4-2: Low-voltage decoupling filters; Safety requirements

View / Buy

English 
Valid
from
01.01.2003
13.92 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50065-4-2:2002/A1:2003

Signalisatsioon madalpinge-elektripaigaldistekaudu sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 4-2: Madalpingelised lahtisidestusfiltrid. Ohutusnõuded

Signalling on low voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148, 5 kHz - Part 4-2: Low-voltage decoupling filters; Safety requirements

View / Buy

English
Valid
from
01.06.2003
4.15 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50065-4-2:2002/A2:2005

Signalisatsioon madalpinge-elektripaigaldistekaudu sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 4-2: Madalpingelised lahtisidestusfiltrid. Ohutusnõuded

Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz and 1,6 MHz to 30 MHz Part 4-2: Low voltage decoupling filters – Safety requirements

View / Buy

English
Valid
from
09.06.2005
4.78 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50065-4-7:2005

Signalisatsioon madalpinge-elektripaigaldistes sagedusvahemikus 3 kHz kuni 148,5 kHz ja 1,6 MHz kuni 30 MHz. Osa 4-7: Kantavad madalpingelised eraldusfiltrid. Ohutusnõuded

Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz and 1,6 MHz to 30 MHz Part 4-7: Portable low voltage decoupling filters – Safety requirements

View / Buy

English 
Valid
from
06.10.2005
17.08 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50085-1:2005

Elektripaigaldiste kaablirenni- ja kaablitorusüsteemid. Osa 1: Üldnõuded

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations Part 1: General requirements

View / Buy

English 
Valid
from
06.10.2005
16.10 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50085-1:2005/A1:2013

Elektripaigaldiste kaablirenni- ja kaablitorusüsteemid. Osa 1: Üldnõuded

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part1: General requirements

View / Buy

English
Valid
from
05.08.2013
8.01 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50085-2-1:2006

Elektripaigaldiste kaablirenni- ja kaablitorusüsteemid. Osa 2-1: Seinale ja lakke paigaldatavad kaablirenni- ja kaablitorusüsteemid

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations Part 2-1: Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings

View / Buy

English 
Valid
from
08.12.2006
12.51 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50085-2-1:2006/A1:2011

Elektripaigaldiste kaablirenni- ja kaablitorusüsteemid. Osa 2-1: Seinale ja lakke paigaldatavad kaablirenni- ja kaablitorusüsteemid

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations Part 2-1: Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings

View / Buy

English
Valid
from
02.11.2011
5.62 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50085-2-2:2008

Elektripaigaldiste suletud ja avatavate kaablikarbikute süsteemid. Osa 2-2: Erinõuded põrandaalustele, põrandasse süvistatud ja põrandapealsetele suletud ja avatavate kaablikarbikute süsteemidele

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations -- Part 2-2: Particular requirements for cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting underfloor, flushfloor, or onfloor

View / Buy

English 
Valid
from
09.01.2009
13.92 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50085-2-3:2010

Elektripaigaldiste kaablirennid ja kaablitorud. Osa 2-3: Erinõuded soontega kaablitorudele, mis on mõeldud paigaldamiseks korpusesse

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-3: Particular requirements for slotted cable trunking systems intended for installation in cabinets

View / Buy

English 
Valid
from
06.05.2010
10.19 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50085-2-4:2009

Elektripaigaldiste kaablikanali- ja kaablitorustikusüsteemid. Osa 2-4: Erinõuded kaablikaevudele ja muudele hoolduspunktidele

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations -Part 2-4: Particular requirements for service poles and service posts

View / Buy

English 
Valid
from
07.08.2009
13.22 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50106:2008

Elektriliste majapidamismasinate ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. EN 60335-1 käsitlusalasse kuuluvate seadmete kontrollkatsetuste erireeglid

Safety of household and similar electrical appliances - Particular rules for routine tests referring to appliances under the scope of EN 60335-1

View / Buy

English 
Valid
from
05.12.2008
12.51 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50117-1:2002

Koaksiaalkaablid. Osa 1: Üldliigitus

Coaxial cables - Part 1: Generic specification

View / Buy

English 
Withdrawn
from
15.04.2019
8.72 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50117-1:2002/A1:2006

Koaksiaalkaablid. Osa 1: Üldliigitus

Coaxial cables - Part 1: Generic specification

View / Buy

English
Withdrawn
from
15.04.2019
4.78 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50117-1:2002/A2:2013

Koaksiaalkaablid. Osa 1: Üldliigitus

Coaxial cables - Part 1: Generic specification

View / Buy

English
Withdrawn
from
15.04.2019
4.78 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50117-2-1:2005

Koaksiaalkaablid. Osa 2-1: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Siseruumide rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 1000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-1: Sectional specifiction for cables used in cabled distribution networks -Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

View / Buy

English 
Withdrawn
from
15.04.2019
8.01 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50117-2-1:2005/A1:2008

Koaksiaalkaablid. Osa 2-1: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Siseruumide rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 1000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-1: Sectional specifiction for cables used in cabled distribution networks -Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

View / Buy

English
Withdrawn
from
15.04.2019
4.78 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50117-2-1:2005/A2:2013

Koaksiaalkaablid. Osa 2-1: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Siseruumide rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 1000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-1: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

View / Buy

English
Withdrawn
from
15.04.2019
4.78 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50117-2-2:2004

Koaksiaalkaablid. Osa 2-2: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Välispaigaldiste rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 1000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-2: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

View / Buy

English 
Withdrawn
from
15.04.2019
8.01 EUR

Total: 1128|Show all items

ISO 45001 ISO 14971