Esileht»E-pood»Reisijateveoks ettenähtud köisteed

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

2000/9/EC - Reisijateveoks ettenähtud köisteed

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12385-8:2002

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 8: Inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldiste köisveo ja kande-veo trossid

Steel wire ropes - Safety - Part 8: Stranded hauling and carrying-hauling ropes for cableway installation designed to carry persons

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2003
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12385-9:2002

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 9: Inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldiste segmentköie kandetrossid

Steel wire ropes - Safety - Part 9: Locked coil carrying ropes for cableway installations designed to carry persons

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.12.2002
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12397:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Käitamine

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Operation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.05.2017
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-1:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 1: Köite ja nende otste kinnitite valikukriteeriumid

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 1: Selection criteria for ropes and their end fixings

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-2:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 2: Ohutusfaktorid

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 2: Safety factors

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-3:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 3: 6-põimeliste köisveo, kandeveo ja veotrosside pikijätkamine

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 3: Long splicing of 6 strand hauling, carrying hauling and towing ropes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-4:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimisele köitega. Köied. Osa 4: Otste kinnitused

Safety requirements for passenger transportation by rope - Ropes - Part 4: End fixing

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-5:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 5: Ladustamine, transport, paigaldamine ja pingutamine

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 5: Storage, transportation, installation and tensioning

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-6:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 6: Väljapraakimiskriteeriumid

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 6: Discard criteria

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-7:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 7: Kontrollimine, parandamine ja hooldamine

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 7: Inspection, repair and maintenance

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-8:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 8: Köite magnetkatsetus (MRT)

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 8: Magnetic rope testing (MRT)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12929-1:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Üldnõuded. Osa 1: Nõuded kõikidele paigaldistele

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 1: Requirements for all installations

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.03.2015
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12929-2:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Üldnõuded. Osa 2: Täiendavad nõuded reverseeritavatele mitme trossiga piduriteta liikuritega rippköisteedele

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 2: Additional requirements for reversible bicable aerial ropeways without carrier truck brakes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.03.2015
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12930:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Arvutused

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Calculations

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.05.2015
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13107:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Rajatised

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Civil engineering works

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.09.2015
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13107:2015/AC:2016

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Rajatised

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Civil engineering works

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.08.2016
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13223:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Ajamisüsteemid ja muud mehaanilised seadmed

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Drive systems and other mechanical equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2015
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13243:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Elektriseadmed, v.a ajamisüsteemidele

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Electrical equipment other than for drive systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.05.2015
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13796-1:2017

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Kandurid. Osa 1: Haaratsid, veermikud, pidurid, kabiinid, toolid, vagunid, hooldusplatvormid, puksiirid

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 1: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, tow-hangers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
16.05.2017
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13796-2:2005

Inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldiste ohutusnõuded. Kandurid. Osa 2: Haaratsite libisemiskindluse katsetamine.

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 2: Slipping resistance test for grips

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.04.2017
6,47 EUR

Kokku: 24|Kuva kõiki

Koolitus ISO 31000 Masinad ja CE