Esileht»E-pood»Aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

90/385/EEC - Aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-12:2012

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 12: Proovieksemplari ettevalmistamine ja etalonained (ISO 10993-12:2012)

Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials (ISO 10993-12:2012)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.09.2012
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-13:2010

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 13: Polümeersetest meditsiiniseadmetest pärit mittetäisväärtuslike saaduste kuuluvuse ja koguse kindlakstegemine

Biological evaluation of medical devices - Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.10.2010
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-16:2010

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 16: Mittetäisväärtuslike saaduste ja uhtainete jaoks mõeldud toksikokineetilise uuringu ülesehitus

Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
18.12.2017
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-17:2009

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 17: Aine eraldumise lubatud piirmäärade kehtestamine

Biological evaluation of medical devices - Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-18:2009

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 18. Materjalide keemiline iseloomustus

Biological evaluation of medical devices - Part 18: Chemical characterization of materials

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-3:2014

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 3: Testid geenitoksiliste, kantserogeensete ja reproduktiivsete toksiinide määramiseks

Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity (ISO 10993-3:2014)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.11.2014
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-4:2009

Meditsiinivahendite bioloogiline hindamine. Osa 4: Vastasmõjude hindamiseks läbiviidavad valikkatsed verega

Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for interactions with blood

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.06.2017
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-5:2009

Meditsiinivahendite bioloogiline hindamine. Osa 5: Katsed tsütotoksilisuse hindamiseks - in vitro meetodid

Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-6:2009

Meditsiinivahendite bioloogiline hindamine. Osa 6: Katsed implantatsioonijärgsete paiksete toimete hindamiseks

Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.01.2017
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-7:2008

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 7: Jäägid etüleenoksiidiga steriliseerimisest

Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.01.2009
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-7:2008/AC:2009

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 7: Jäägid etüleenoksiidiga steriliseerimisest

Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals - Technical Corrigendum 1

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.01.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-9:2010

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 9: Potentsiaalsete lagusaaduste identifitseerimise ja kvantifitseerimise raamistik

Biological evaluation of medical devices - Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.03.2010
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11135-1:2007

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Etüleenoksiid. Osa 1: Nõuded meditsiiniseadmete steriliseerimise protsessi väljatöötamiseks, usaldusväärsuse kontrollimiseks ja rutiinseks kontrollimiseks

Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.08.2014
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11137-1:2015

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Kiirgus. Osa 1: Nõuded meditsiiniseadmete steriliseerimisprotsessi väljatöötamisele, valideerimisele ja tavakontrollile

Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 11137-1:2006, including Amd 1:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11137-2:2015

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Kiirgus. Osa 2: Steriliseerimisdoosi määramine

Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose (ISO 11137-2:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11138-2:2009

Bioloogilised süsteemid sterilisaatorite ja sterilisatsiooniprotsesside katsetamiseks. Osa 2: Spetsiaalsüsteemid kasutamiseks etüleenoksiidsterilisaatorites

Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 2: Biological indicators for ethylene oxide sterilization processes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
18.04.2017
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11138-3:2009

Bioloogilised süsteemid sterilisaatorite ja sterilisatsiooniprotsesside katsetamiseks. Osa 3: Spetsiaalsüsteemid kasutamiseks niiske kuumusega steriliseerivates sterilisaatorites

Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization processes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
18.04.2017
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11140-1:2009

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Keemilised näitajad. Osa 1: Üldised nõuded

Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
09.12.2014
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11607-1:2009

Terminaalselt steriliseeritud meditsiiniseadmete pakendid. Osa 1: Nõuded materjalile, steriilsele kaitse- ja pakendamismeetoditele

Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.08.2017
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11737-1:2006

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 1: Mikroobse populatsiooni määramine tootel

Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.02.2018
16,10 EUR
Koolitus ISO 10002 ISO 14971