Esileht»E-pood»Aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

90/385/EEC - Aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1041:2008

Tootja antav info meditsiiniseadmete kohta

Information supplied by the manufacturer with medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
14.11.2013
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 45502-1:2000

Aktiivsed implanteeritavad meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised ohutusnõuded, tootja antav märgistus ja informatsioon

Active implantable medical devices - Part 1: General requirements for safety, marking and information to be provided by the manufacturer

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
08.06.2015
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 45502-2-1:2004

Aktiivsed implanteeritavad meditsiiniseadmed. Osa 2-1: Erinõuded bradüarütmia (südame rütmihäirete) raviks mõeldud aktiivsetele siirdatavatele meditsiiniseadmetele (südamestimulaatorid)

Active implantable medical devices - Part 2-1: Particular requirements for active implantable medical devices intended to treat bradyarrhythmia (Cardiac pacemakers)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.09.2004
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 45502-2-2:2008

Aktiivsed implanteeritavad meditsiiniseadmed. Osa 2-2: Erinõuded tahhüarütmia raviks mõeldud aktiivsetele siirdatavatele meditsiiniseadmetele (sealhulgas siirdatavatele defibrillaatoritele)

Active implantable medical devices -- Part 2-2: Particular requirements for active implantable medical devices intended to treat tachyarrhythmia (includes implantable defibrillators)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.05.2008
23,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 45502-2-2:2008/AC:2009

Aktiivsed implanteeritavad meditsiiniseadmed. Osa 2-2: Erinõuded tahhüarütmia raviks mõeldud aktiivsetele siirdatavatele meditsiiniseadmetele (sealhulgas siirdatavatele defibrillaatoritele)

Active implantable medical devices -- Part 2-2: Particular requirements for active implantable medical devices intended to treat tachyarrhythmia (includes implantable defibrillators)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.06.2009
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 45502-2-3:2010

Aktiivsed implanteeritavad meditsiiniseadmed. Osa 2-3: Erinõuded sisekõrva ja ajutüve kuuldeimplantaatidele

Active implantable medical devices - Part 2-3: Particular requirements for cochlear and auditory brainstem implant systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.04.2010
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 556-1:2002

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Nõuded meditsiiniseadmetele, mis on märgistatud sõnaga "STERIILNE". Osa 1: Nõuded lõplikult steriliseeritud meditsiiniseadmetele

Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices.

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.05.2002
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 556-2:2015

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Nõuded meditsiiniseadmetele vastavuseks märgistusele "Steriilne". Osa 2: Nõuded aseptiliselt töödeldud meditsiiniseadmetele

Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated ''STERILE" - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
9,49 EUR
Elektrooniline 

EVS-EN 60601-1:2006

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance (IEC 60601-1:2005)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
08.12.2006
39,30 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1:2006/A1:2013

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment -- Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
14.11.2013
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1:2006/A1:2013+A12:2014

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment -- Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtiv
alates
02.03.2016
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1:2006/AC:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtiv
alates
08.04.2010
0,00 EUR
Elektrooniline 

EVS-EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment -- Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2016
40,99 EUR
Elektrooniline 

EVS-EN 60601-1:2006+A11:2011+A1:2013

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.03.2016
39,30 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1-6:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-6: Üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Kasutussobivus

Medical electrical equipment -- Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Usability

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.06.2010
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62304:2006

Meditsiiniseadmete tarkvara. Tarkvara elutsükli protsessid

Medical device software - Software life-cycle processes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2006
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62304:2006/AC:2008

Meditsiiniseadmete tarkvara. Tarkvara elutsükli protsessid

Medical device software - Software life-cycle processes

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.04.2009
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-1:2009/AC:2010

Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process - Technical Corrigendum 1

Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process - Technical Corrigendum 1

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.09.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-1:2011

Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (ISO 10993-1:2009)

Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (ISO 10993-1:2009)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.02.2011
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-11:2009

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 11: Katsed süsteemse toksilisuse hindamiseks

Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
18.06.2018
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-12:2012

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 12: Proovieksemplari ettevalmistamine ja etalonained (ISO 10993-12:2012)

Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials (ISO 10993-12:2012)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.09.2012
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-13:2010

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 13: Polümeersetest meditsiiniseadmetest pärit mittetäisväärtuslike saaduste kuuluvuse ja koguse kindlakstegemine

Biological evaluation of medical devices - Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.10.2010
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-16:2010

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 16: Mittetäisväärtuslike saaduste ja uhtainete jaoks mõeldud toksikokineetilise uuringu ülesehitus

Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
18.12.2017
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-17:2009

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 17: Aine eraldumise lubatud piirmäärade kehtestamine

Biological evaluation of medical devices - Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-18:2009

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 18. Materjalide keemiline iseloomustus

Biological evaluation of medical devices - Part 18: Chemical characterization of materials

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-3:2014

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 3: Testid geenitoksiliste, kantserogeensete ja reproduktiivsete toksiinide määramiseks

Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity (ISO 10993-3:2014)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.11.2014
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-4:2009

Meditsiinivahendite bioloogiline hindamine. Osa 4: Vastasmõjude hindamiseks läbiviidavad valikkatsed verega

Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for interactions with blood

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.06.2017
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-5:2009

Meditsiinivahendite bioloogiline hindamine. Osa 5: Katsed tsütotoksilisuse hindamiseks - in vitro meetodid

Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-6:2009

Meditsiinivahendite bioloogiline hindamine. Osa 6: Katsed implantatsioonijärgsete paiksete toimete hindamiseks

Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.01.2017
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-7:2008

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 7: Jäägid etüleenoksiidiga steriliseerimisest

Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.01.2009
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-7:2008/AC:2009

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 7: Jäägid etüleenoksiidiga steriliseerimisest

Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals - Technical Corrigendum 1

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.01.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-9:2010

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 9: Potentsiaalsete lagusaaduste identifitseerimise ja kvantifitseerimise raamistik

Biological evaluation of medical devices - Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.03.2010
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11135-1:2007

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Etüleenoksiid. Osa 1: Nõuded meditsiiniseadmete steriliseerimise protsessi väljatöötamiseks, usaldusväärsuse kontrollimiseks ja rutiinseks kontrollimiseks

Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.08.2014
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11137-1:2015

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Kiirgus. Osa 1: Nõuded meditsiiniseadmete steriliseerimisprotsessi väljatöötamisele, valideerimisele ja tavakontrollile

Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 11137-1:2006, including Amd 1:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11137-2:2015

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Kiirgus. Osa 2: Steriliseerimisdoosi määramine

Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose (ISO 11137-2:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11138-2:2009

Bioloogilised süsteemid sterilisaatorite ja sterilisatsiooniprotsesside katsetamiseks. Osa 2: Spetsiaalsüsteemid kasutamiseks etüleenoksiidsterilisaatorites

Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 2: Biological indicators for ethylene oxide sterilization processes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
18.04.2017
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11138-3:2009

Bioloogilised süsteemid sterilisaatorite ja sterilisatsiooniprotsesside katsetamiseks. Osa 3: Spetsiaalsüsteemid kasutamiseks niiske kuumusega steriliseerivates sterilisaatorites

Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization processes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
18.04.2017
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11140-1:2009

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Keemilised näitajad. Osa 1: Üldised nõuded

Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
09.12.2014
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11607-1:2009

Terminaalselt steriliseeritud meditsiiniseadmete pakendid. Osa 1: Nõuded materjalile, steriilsele kaitse- ja pakendamismeetoditele

Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.08.2017
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11737-1:2006

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 1: Mikroobse populatsiooni määramine tootel

Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.02.2018
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11737-1:2006/AC:2009

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 1: Mikroobse populatsiooni määramine tootel

Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.02.2018
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11737-2:2010

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 2: Steriilsuskatsed steriliseerimisprotsessi määratlemisel, valideerimisel ja rakendamisel

Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.03.2010
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-1:2015

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 1: Üldnõuded

Aseptic processing of health care products - Part 1: General requirements (ISO 13408-1:2008, including Amd 1:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-2:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 2: Filtreerimine (ISO 13408-2:2003)

Aseptic processing of health care products - Part 2: Filtration (ISO 13408-2:2003)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.04.2018
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-3:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 3: Lüofiliseerimine (ISO 13408-3:2006)

Aseptic processing of health care products - Part 3: Lyophilization (ISO 13408-3:2006)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2011
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-4:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 4: Kohapeal puhastamise tehnoloogiad (ISO 13408-4:2005)

Aseptic processing of health care products - Part 4: Clean-in-place technologies (ISO 13408-4:2005)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2011
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-5:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 5: Kohapeal steriliseerimine (ISO 13408-5:2006)

Aseptic processing of health care products - Part 5: Sterilization in place (ISO 13408-5:2006)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2011
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-6:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 6: Isolaatorsüsteemid (ISO 13408-6:2005)

Aseptic processing of health care products - Part 6: Isolator systems (ISO 13408-6:2005)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2011
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-7:2015

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 7: Meditsiiniseadme ja sellega kombinatsioonis olevate toodete alternatiivsed töötlusprotsessid

Aseptic processing of health care products - Part 7: Alternative processes for medical devices and combination products (ISO 13408-7:2012)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.09.2015
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13485:2016

Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2016
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13485:2016/AC:2016

Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.05.2018
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14155 V2:2011

Meditsiiniseadmete inimmõju kliiniline uuring. Hea kliiniline tava (ISO 14155:2011)

Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice (ISO 14155:2011)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14937:2009

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Üldnõuded steriliseerimisaine iseloomustusele ja meditsiiniseadmete steriliseerimisprotsessi väljatöötamisele, valideerimisele ja tavakontrollile

Sterilization of health care products - General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.01.2010
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14971:2012

Meditsiiniseadmed. Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele

Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2007, Corrected version 2007-10-01)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
02.01.2020
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15223-1:2016

Meditsiiniseadmed. Meditsiiniseadme märgisel, märgistusel ning kaasuvas teabes kasutatavad tingmärgid. Osa 1: Üldnõuded

Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.01.2017
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 17665-1:2006

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Niiske kuumusega steriliseerimise valideerimine ja rutiinkontroll

Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2006
17,08 EUR

Kokku: 56

Koolitus ISO 10002 ISO 14971