Esileht»E-pood»Meditsiinivahendid

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

93/42/EEC - Meditsiinivahendid

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13718-2:2015

Meditsiinis kasutatavad liiklusvahendid ja nende varustus. Aerokiirabi. Osa 2: Aerokiirabi toimimis- ja tehnilised nõuded

Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2: Operational and technical requirements for air ambulances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.04.2015
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13726-1:2002

Esmaste haavasidemete katsemeetodid. Osa 1: Absorptsiooni aspektid

Test methods for primary wound dressings - Part 1: Aspects of absorbency

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2002
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13726-2:2002

Esmaste haavasidemete katsemeetodid. Osa 2: Läbilaskvate kilesidemete auruniiskuse ülekande kiirus

Test methods for primary wound dressings - Part 2: Moisture vapour transmission rate of permeable film dressings

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2002
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13727:2012

Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Kvantitatiivne suspensioontest bakteritsiidse toime määramiseks meditsiini valdkonnas. Katsemeetod ja nõuded (2. faas, 1. etapp)

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.01.2014
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13867:2002+A1:2009

Vere dialüüsi ja sellega seotud ravi kontsentraadid KONSOLIDEERITUD TEKST

Concentrates for haemodialysis and related therapies CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.01.2016
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13976-1:2011

Päästesüsteemid. Inkubaatorite transportimine. Osa 1: Nõuded liidesele

Rescue systems - Transportation of incubators - Part 1: Interface conditions

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.07.2018
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13976-2:2011

Päästesüsteemid. Inkubaatorite transportimine. Osa 2: Nõuded süsteemile

Rescue systems - Transportation on incubators - Part 2: System requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.07.2018
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14079:2003

Mitteaktiivsed meditsiiniseadmed. Nõuded ja katsemeetodid absorbeerivale puuvillasele marlile ning absorbeerivale puuvill-viskoosmarlile

Non-active medical devices - Performance requirements and test methods for absorbent cotton gauze and absorbent cotton and viscose gauze

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2003
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14139:2010

Oftalmiline optika. Valmisprillide spetsifikatsioonid

Ophthalmic optics - Specifications for ready-to-wear spectacles

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.10.2010
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14180:2003+A2:2009

Meditsiinilised steriliseerijad. Madaltemperatuuriga auru ja formaldehüüdi kasutavad steriliseerijad. Nõuded ja katsetamine KONSOLIDEERITUD TEKST

Sterilizers for medical purposes - Low temperature steam and formaldehyde sterilizers - Requirements and testing CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
01.07.2014
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1422:1999+A1:2009

Sterilisaatorid meditsiiniliseks otstarbeks. Etüleenoksiidsterilisaatorid. Nõuded ja katsemeetodid KONSOLIDEERITUD TEKST

Sterilizers for medical purposes - Ethylene oxide sterilizers - Requirements and test methods CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
01.07.2014
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14348:2005

Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Kvantitatiivne suspensioonikatse meditsiini valdkonnas, meditsiinilised instrumendid kaasa arvatud, kasutatava keemiliste desinfektantide müobakteritsiidse toime Määramiseks. Katsemeetodid ja nõuded (faas 2, etapp 1)

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants in the medical area including instrument disinfectants - Test methods and requirements (phase 2, step 1)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.03.2005
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14561:2006

Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Kvantitatiivne ülekandekatse meditsiini valdkonnas kasutatavate instrumentide bakteritsiidse toime hindamiseks. Katsemeetod ja nõuded (2.faas, 2.etapp)

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of bactericidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.07.2006
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14562:2006

Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Kvantitatiivne ülekandekatse meditsiini valdkonnas kasutatavate instrumentide fungitsiidse või pärmseentevastase toime hindamiseks. Katsemeetod ja nõuded (2.faas, 2.etapp)

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.07.2006
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14563:2009

Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Kvantitatiivne ülekandekatse meditsiini valdkonnas kasutatavate instrumentide puhul kasutatavate keemiliste desoainete mükobakteritsiidse või tuberkuloosivastase toime hindamiseks. Katsemeetod ja nõuded (2.faas, 2.etapp)

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of mycobactericidal or tuberculocidal activity of chemical disinfectants used for instruments in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.02.2009
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14683:2005

Kirurgimaskid. Nõuded ja katsemeetodid

Surgical masks - Requirements and test methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.05.2014
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14931:2006

Inimestele mõeldud surveseadmed. Mitmekohalised rõhukambrid hüperbaarseks raviks. Toimimine, ohutusnõuded ja katsetamine

Pressure vessels for human occupancy (PVHO) - Multi-place pressure chamber systems for hyperbaric therapy - Performance, safety requirements and testing

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.08.2006
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 15986:2011

Meditsiiniseadmete märgistamiseks kasutatav sümbol. Ftalaate sisaldavate meditsiiniseadmete märgistusnõuded

Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.04.2011
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1618:1999

Kateetrid, v.a intravaskulaarsed (soonesisesed) kateetrid. Üldiste omaduste katsemeetodid

Catheters other than intravascular catheters - Test methods for common properties

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1639:2009

Stomatoloogia. Meditsiinivahendid stomatoloogias. Instrumendid

Dentistry - Medical devices for dentistry - Instruments

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.01.2010
9,49 EUR
ISO 45001 Koolitus_17025