Esileht»E-pood»Meditsiinivahendid

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

93/42/EEC - Meditsiinivahendid

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1-6:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-6: Üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Kasutussobivus

Medical electrical equipment -- Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Usability

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.06.2010
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1-8:2007

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-8: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Elektrilistes meditsiiniseadmetes ja -süsteemides kasutatavatele alarmsüsteemidele esitatavad üldnõuded, katsetamine ja juhised

Medical electrical equipment -- Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2007
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1-8:2007/A11:2017

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-8: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Elektrilistes meditsiiniseadmetes ja -süsteemides kasutatavatele alarmsüsteemidele esitatavad üldnõuded, katsetamine ja juhised

Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2017
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1-8:2007/AC:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-8: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Elektrilistes meditsiiniseadmetes ja -süsteemides kasutatavatele alarmsüsteemidele esitatavad üldnõuded, katsetamine ja juhised

Medical electrical equipment -- Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
08.04.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-1:2002

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-1: Erinõuded elektronkiirendite ohutusele vahemikus 1 MeV kuni 50 MeV

Medical electrical equipment - Part 2-1: Particular requirements for the safety of electron accelerators in the range of 1 MeV to 50 MeV

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.11.2015
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-10:2002

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-10: Erinõuded närvi- ja lihastestimulaatorite ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2-10: Particular requirements for the safety of nerve and muscle stimulators

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
08.06.2015
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-11:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-11: Erinõuded gammakiireteraapia instrumentide ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2-11: Particular requirements for the safety of gamma beam therapy equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
08.06.2015
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-11:2001/A1:2004

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-11: Erinõuded gammakiireteraapia instrumentide ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2-11: Particular requirements for the safety of gamma beam therapy equipment

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
08.06.2015
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-12:2006

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-12: Erinõuded kopsuventilaatoritele. Intensiivraviventilaatorid

Medical electrical equipment Part 2-12: Particular requirements for the safety of lung ventilators – Critical care ventilators

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2006
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-13:2006

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-13: Erinõuded anasteesiasüsteemide ohutusele ja olulisele toimivusele

Medical electrical equipment Part 2-13: Particular requirements for the safety and essential performance of anaesthetic systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.01.2013
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-13:2006/A1:2007

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-13: Erinõuded anasteesiasüsteemide ohutusele ja olulisele toimivusele

Medical electrical equipment Part 2-13: Particular requirements for the safety and essential performance of anaesthetic systems

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
04.01.2013
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-16:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-16: Erinõuded vere dialüüsi, vere filtreerimise ja vere filtreerimisseadmestiku ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2-16: Particular requirements for the safety of haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.07.2015
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-17:2004

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-17: Automaatjuhtimis- ja järellaadimisega brahhüteraapiaseadmete üldised ohutusnõuded

Medical electrical equipment - Part 2-17: Particular requirements for the safety of automatically-controlled brachytherapy afterloading equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
08.06.2015
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-18:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-18: Erinõuded endoskoopiaseadmestiku ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2-18: Particular requirements for the safety of endoscopic equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.11.2015
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-18:2001/A1:2002

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-18: Erinõuded endoskoopiaseadmestiku ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2-18: Particular requirements for the safety of endoscopic equipment

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
04.11.2015
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-19:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-19: Erinõuded imikuinkubaatorite esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-19: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant incubators

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-2:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-2: Erinõuded kõrgsageduse kirurgiliste instrumentide ja kõrgsageduse kirurgiliste lisaseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.06.2018
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-20:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-20: Erinõuded imikute transpordi inkubaatorite esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment -- Part 2-20: Particular requirements for basic safety and essential performance of transport incubators

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.01.2010
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-21:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-21: Erinõuded väikelaste kiirgussoojendajate esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-21: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant radiant warmers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-22:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded diagnostiliste ja terapeutiliste laserseadmestike ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of diagnostic and therapeutic laser equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.02.2013
13,22 EUR
ISO 45001 Koolitus_17025